Brede maritieme opleiding moet meer jongeren trekken

Als je visser wilt worden, dan ga je naar de visserijschool. Zo is iedereen die op de kotter werkt begonnen. De laatste jaren valt het animo voor maritieme opleidingen echter tegen. Met name de pelagische sector, koopvaardij en de waterbouw hebben daar last van. Maar het gaat de kottervisserij ook niet voorbij. Een brede opleiding kan dat tij misschien keren.

Daarom wordt nu onderzocht of er één maritieme opleiding opgericht kan worden. De sector hoopt daarmee meer jongeren te interesseren. Het is de bedoeling dat iedereen die naar deze opleiding gaat met het behalen van het diploma in meerdere vakgebieden aan de slag kan.

Iedereen die de MBO-3 of MBO-4 opleiding doet, krijgt een algemeen deel. Daarnaast kunnen de leerlingen een aantal vakken kiezen die past bij de sector die ze op willen. Visserij is daar uiteraard bij.

VisNed is nauw betrokken bij het verkennend onderzoek naar één maritieme opleiding. Er zal worden gekeken of er een breed beroepscompetentieprofiel kan worden opgesteld voor de maritieme professional. De uitkomsten van dit onderzoek zal VisNed natuurlijk delen met haar leden.