Wouter van Broekhoven aan de slag bij Witteveen+Bos

Wouter van Broekhoven is per 1 april 2021 in dienst getreden bij ingenieursbureau Witteveen+Bos. Wij gaan 'onze' wetenschapper van het eerste uur missen, maar wensen hem ook veel succes in deze nieuwe uitdagende baan. 

Wouter is één van de oudgedienden in het VisNed team, hij is in 2014 in dienst getreden als een van de eerste onderzoekers in dienst van de visserijsector. Wouter heeft, samen met Jurgen Batsleer en Martin Pastoors, een belangrijke rol gespeeld in het versterken van de link tussen wetenschap en de visserijpraktijk. In toenemende mate is VisNed mede dankzij Wouter een gewaardeerde partner in onderzoek geworden.

Wouter stond dan ook nadrukkelijk 'los' van de belangenbehartiging, zodat hij onafhankelijk kon opereren in diverse gremia, waaronder ICES, op basis van inhoud en data.

Als visserijsector hebben we geen tekort aan standpunten, maar een standpunt wordt sterker wanneer deze gestaafd kan worden met wetenschappelijk (getoetste) onderbouwing, zoals het project Best Practices II wat inzicht heeft gegeven in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de aanlandplicht. Ook was Wouter trekker van de Joint Assessment van MSC, waaronder de certificering van boomkor, twinrig en flyshoot, wat hij samen deed met David Ras. Daarnaast is het een langjarige wens om dataverzameling voor bedrijven zelf beter mogelijk te maken, iets wat met het project 'Catching Data' nu van de grond komt.

Daarnaast zullen we vanuit het team Wouter ook missen als het gaat om het duiden van onderzoeksresultaten en projectmanagement en natuurlijk als gezellige collega.

Vanuit VisNed worden momenteel gesprekken gevoerd over de continuering van zijn werkzaamheden, wij verwachten hier op korte termijn een opvolger voor te hebben.