Positief gesprek met Franse en Belgische collega’s over visserij in Het Kanaal

Aan het begin van het Kanaalseizoen 2019-2020 voor de fly shooters is de situatie duidelijk anders dan voorgaande jaren De Franse vissers hebben nieuwe schepen in de vaart gebracht en ook is er sprake van een nieuwbouwgolfje onder Britse vlag. En dat terwijl Brexit haar schaduwen vooruit werpt. Een goed moment om met onze Franse en Belgische collega’s de klokken gelijk te zetten. Dat gebeurde vorige week tijdens een bespreking in Brussel. De afspraak is gemaakt in januari opnieuw bij elkaar te komen om dan te bezien of concrete invulling van een aantal maatregelen mogelijk is die dan door de lidstaten vastgelegd worden in een Joint Recommendation (gezamenlijke aanbeveling).

 

Voor dit overleg, wat een vervolg was op eerdere bijeenkomsten in Parijs en Rotterdam, waren we te gast in het gebouw van de Franse Permanente Vertegenwoordiging en waren naast vertegenwoordigers uit de visserij ook ambtelijke vertegenwoordigers uit de drie landen aanwezig.

Geconstateerd werd dat het met de fly shoot-visserij steeds drukker wordt in Het Kanaal. In Frankrijk is het aantal fly-shooters flink toegenomen (aantal wordt gemaximeerd op 28) maar ook in Engeland komen er een aantal bij en in Nederland worden (binnen de ring van 24) meer vergunningen gebruikt.

Vanuit Frankrijk is ook vastgesteld dat fly-shooters steeds westelijker opereren en ook binnen de 12-mijlszone. Ten aanzien van dit laatste werd opgemerkt dat er veel kleine kustvissertjes actief zijn die de concurrentie met de fly-shooters niet aan kunnen. Daarnaast werd opgemerkt dat in Het Kanaal de ruimte voor fly-shooters beperkt, is en dat met name het beheer van de bestanden zonder quotaregelingen (rode mul, inktvis, poon etc.) waarop gevist wordt vooral duurzaam zou moeten.

Van Franse zijde werden een aantal voorstellen naar voren gebracht om dit te realiseren:

  • Maximale touwlengte 2 x 3.000 meter (met controlemarge van max. 15 %.
  • Geen vaartuigen langer dan 25 meter binnen de 12-mijlszone.
  • Maximaal 240 zeedagen in gebied 7.

Deze afspraken zouden alleen in Europees verband vastgelegd moeten worden, vandaar zullen ook de Engelse (vlag)kotters hierin betrokken moeten worden. Met het oog op een aanstaande Brexit en de zeer waarschijnlijk daaraan gekoppelde transitieperiode is het van belang dit snel te regelen.

Vanuit VisNed werd in principe positief gekeken naar de voorstellen, onder de voorwaarde dat alle landen mee doen. Ook werd daaraan gekoppeld dat we elkaar meer zouden moeten helpen op het gebied van uitruil van vangstrechten en effort. Verder zal aan IFREMER/WMR gevraagd worden om het rapport over de fly-shoot visserij in Het Kanaal te updaten en zullen tussen de deelnemende landen de lijsten met fly-shoot vaartuigen uitgewisseld worden.

Bij de Brexit hebben we nu even een pauze in afwachting van de ontwikkelingen rond de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk maar de deelnemers aan dit overleg zijn er van overtuigd dat samenwerking in dit kader meer dan nodig is zodat ook na de Brexit de vangstrechten en toegang tot elkaars wateren gecontinueerd blijft.

Haven Boulogne-sur-Mer

Vanuit VisNed werd ook de gang van zaken in de haven van Boulogne opgebracht, omdat daar recent problemen naar voren gekomen zijn in verband met het slechts beschikbaar stellen van 70 meter loskade voor fly-shooters die hun vangst in een vrachtauto willen lossen. Dit is onvoldoende en leidt tot veel vertragingen waardoor kotters te laat komen om de vangst te verkopen.

Inmiddels is hierover een afspraak gemaakt met de havenautoriteiten van Boulogne, dit gesprek vindt op korte termijn plaats.