Actie Greenpeace breed afgekeurd

Zowel vanuit de visserijsector als vanuit politiek en overheid is zwaar afkeurend gereageerd op de illegale actie van Greenpeace, waarbij zij stenen hebben gestort op de Doggersbank. Deze stenen kunnen voor vissers grote gevaren met zich meebrengen. 

Greenpeace is "partner" in het Noordzeeoverleg, waar de sector overigens op dit moment in zijn geheel niet aan deelneemt, ook de VisNed PO's niet. VisNed als koepelorganisatie is zelf geen partij in het Noordzeeakkoord. Er was al skepsis over het maken van afspraken met natuurorganisaties, maar deze actie van Greenpeace bevestigt voor velen het gevoel dat Greenpeace geen knip voor de neus waard is als het gaat om het zijn van een geloofwaardige gesprekspartner. 

Goed zeemanschap

VisNed heeft aangifte tegen de kapitein en eigenaar van het Greenpeace schip "Esperanza" gedaan. Het is aan het Openbaar Ministerie om uit te zoeken of Greenpeace in haar recht staat. Door de organisatie zelf wordt aangegeven dat zij de locaties bekend gemaakt hebben, maar dat snijdt voor een visser die dankzij opgeviste stenen aan dek een arm of been breekt (laat staan erger) weinig hout. De Noordzee is een turbulent gebied en het kan op de ondiepe Doggersbank flink spoken. Stenen zijn op zo'n ondiep stuk zee net knikkers en of ze lang op de locaties blijven liggen waar ze gedumpt zijn is maar zeer de vraag. Daarnaast is het ook een kwestie van goed zeemanschap. Degenen die bij Greenpeace meewerken aan deze acties, schippers en bemanningsleden, hebben allen een maritieme achtergrond. Als je willens en wetens collega's in gevaar brengt, terwijl er op zee sprake is van onderlinge gedragscodes en veiligheid voorop, dan ben je wat ons betreft de titel 'kapitein' onwaardig. 

Natuurbescherming op de Doggersbank

Het betreffende gebied op de Doggersbank is aangemerkt als Natura2000 gebied, maar daarmee niet automatisch voor visserij verboden gebied. Dat is een hardnekkig misverstand, waar Greenpeace op in probeert te spelen. Beschermingsmaatregelen moeten eerst worden goedgekeurd en binnen Europa een proces doorlopen. Dat proces bevindt zich in een eindstadium, maar zolang er geen regels gelden is er sprake van legale visserijactiviteit in dat gebied. Wat hier echter vooral aan de hand is, is dat het Verenigd Koninkrijk na vertrek uit de EU de mogelijkheid heeft om strengere natuurbeschermingsmaatregelen toe te passen dan de Europese regels, en daar is Greenpeace vooral op uit. Het is een goedkope actie met gevaarlijke gevolgen, waarbij er opportunistisch wordt ingespeeld op de Brexit-onzekerheid.

Gevolgen

De actie van Greenpeace moet wat ons betreft gevolgen hebben voor het Noordzeeoverleg. Wij staan daarin niet alleen, ook vanuit de VVD, het CDA en SGP is verbolgen gereageerd op de gevaarlijke actie. Zelfs Tjeerd de Groot (D66) heeft aangegeven dat voor een partij als Greenpeace op deze manier geen plek is aan de onderhandelingstafel. Het Ministerie van LNV is in contact getreden met buitenlandse ministeries om te kijken op welke manier hier tegen opgetreden kan worden.