Opnieuw subsidie beschikbaar voor opleiding of cursus

De provincie Flevoland gaat de vorig jaar in het leven geroepen subsidieregeling voor de scholing van beroepsvissers opnieuw open stellen. De vissers kunnen een tegoedbon van maximaal € 5000,- euro aanvragen voor tegemoetkoming in de kosten van scholing. Eerder was door veel animo waardoor het fonds voortijdig was uitgeput. Mede op verzoek van de gemeente Urk en VisNed heeft de provincie besloten € 200.000,00 extra beschikbaar te stellen.

Aan een tegemoetkoming uit het scholingsfonds zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo geldt deze alleen voor vissers woonachtig op Urk of in de Noordoostpolder of varend op de Urker vloot, op de Noordzee of op het IJsselmeer. Ook mag op het moment van aanvraag de opleiding/cursus nog niet begonnen zijn. Aanvragen kunnen vanaf morgen, 1 mei, bij de provincie worden ingediend.

Vergoeding kan geclaimd worden voor de kosten van een visserijopleiding of voor het verkrijgen van verschillende certificate, zoals het Certificaat Basisveiligheid voor Vissers (Basic Safety for Fisheries Personnel), Medical First AID of Medical Care etc.

Aan een tegemoetkoming uit het scholingsfonds zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo geldt deze alleen voor vissers woonachtig op Urk of in de Noordoostpolder of varend op de Urker vloot, op de Noordzee of op het IJsselmeer. Ook mag op het moment van aanvraag de opleiding/cursus nog niet begonnen zijn.

De aanvrager moet minimaal 18 jaar zijn en mag niet ouder zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd. Daarnaast mag de aanvrager niet hoger geschoold zijn dan op mbo-niveau.

De tegoedbonnen moet verzilverd worden bij een erkend opleider of cursusaanbieder en voor de start van de opleiding/cursus worden ingeleverd. Meer informatie hierover is te verkrijgen op de website van de provincie Flevoland. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jurie Romkes telefoon (0527-684141) of mailen: jromkes@visned.nl