Gesprek over beheer Fly shoot visserij nog niet afgerond

Sinds vorig jaar worden door visserijvertegenwoordigers uit de vier betrokken landen bij de Fly shoot visserij gesprekken gevoerd over het toepassen van een gezamenlijk beheer. In Nederland proberen de verschillende belanghebbenden nog steeds op één lijn te komen. Binnenkort is er weer een vergadering met de Fly shooters.

De belangstelling voor de Fly shootvisserij is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. In Nederland is benutting van alle 24 vergunningen binnen afzienbare tijd aan de orde maar ook in Frankrijk en in Engeland is het aantal Fly shooters flink toegenomen. Iedereen is er van overtuigd dat deze visserij aan haar grenzen komt, wat betreft een duurzaam beheer van de visgronden en de visbestanden waarop hoofdzakelijk wordt gevist.

Vanuit Frankrijk is het initiatief genomen om in internationaal verband Technische Maatregelen af te spreken (touwlengte, zwaarte en dikte van het te gebruiken touw) alsmede het ontzien van gebieden binnen de Franse 12-mijlszone.

Vanuit Nederland zijn hieraan een aantal zaken toegevoegd zoals minimum gebruik maaswijdte en toepassing vistijdbeperking.

Op dit moment wordt gesproken over:

  • Touwlengte: 2 x 3.000 / 3.300 meter.
  • Touwdikte – gewicht: max. 50 mm / 2 kg per meter.
  • Minimale maaswijdte 80 mm ook bij visserij op inktvis.
  • Maximale aantal zeedagen per periode van 2 weken.
  • Toepassingsgebieden: VII en IVc.

Indien de discussies afgerond worden zal net als in januari jl. is gebeurd een vergadering met de betrokken vissers belegd worden.