Aanvullende maatregelen kabeljauwherstel

Er gelden in de Noordzee en het Skagerak voor de visserij op kabeljauw extra beschermingsmaatregelen in de vorm van gesloten gebieden. Er zijn door de Europese Commissie criteria opgesteld onder welke omstandigheden toch in deze gebieden gevist mag worden. RVO heeft hierover brieven gestuurd aan betreffende vaartuigen.

Er is sinds 1 juli in Noorse wateren en sinds 15 augustus in EU-wateren van de Noordzee en het Skagerrak sprake van een aantal gesloten gebieden. In Noorse wateren geldt deze sluiting voor alle vistuigen, in EU-wateren heeft de boomkor vrijstelling. Hiervoor verwijzen wij naar het artikel daarover in een eerdere VisNed-nieuwsbrief.

Uitzondering voor schepen met minder dan 5% kabeljauw 

In verband met deze herstelmaatregelen heeft de Europese Commissie aan Nederland verzocht aanvullende informatie te verstrekken. Het gaat hierbij om een lijst van vaartuigen die in de periode 2017-2020 minder dan 5% kabeljauw hebben aangevoerd. 

RVO heeft onlangs een brief gestuurd aan de vissers die voldoen aan het criterium van minder dan 5% kabeljauw aanvoer per reis. Zij mogen bij ongewijzigd gebruik van het vistuig blijven vissen in deze gebieden, mits voldaan blijft worden het criterium maximaal 5% kabeljauw per reis.

Voor vissers die geen brief hebben ontvangen is het overigens niet verboden om in de gesloten gebieden te vissen. Ook zij mogen in deze gebieden vissen, mits tijdens die visreis aan tenminste één van de gestelde criteria wordt voldaan; maximaal 5% kabeljauw of technische voorziening zoals opgenomen in de bijlage bij de brief van de RVO.

Brief aan boord

Bij het binnen komen van de gebieden in EU-wateren zal de NVWA een signaal afgeven over de aanvullende maatregelen. De brief vereist geen actie van de visserman, wij adviseren deze aan boord te bewaren. Nu eind dit jaar Brexit een feit wordt zullen nieuwe maatregelen in EU-Noorwegen-VK-verband besproken en besloten moeten worden.

Voor meer informatie en vragen kan contact opgenomen worden met Geert Meun via gmeun@visned.nl.