Ook in EU wateren extra maatregelen kabeljauw

De maatregelen om kabeljauw te beschermen worden uitgebreid. Na Noorwegen komt ook de Europese Unie (EU) met gesloten gebieden. Deze gelden niet voor de boomkorvisserij.

Nadat vorig jaar ICES met een alarmerende toestandsbeoordeling voor Noordzee-kabeljauw kwam (TAC-advies -60 %) is tijdens de EU-Noorwegen onderhandelingen eind vorig jaar heel lang gesproken over extra maatregelen ten behoeve van bescherming van deze vissoort.

Hierbij lag de focus op extra bescherming van paaiende en ondermaatse kabeljauw, waarbij visserijen met een kleine bijvangst aan kabeljauw ontzien zouden worden.

Begin dit jaar zijn op voorstel van de sector een aantal gebieden voor de duur van 6 tot 8 weken gesloten en werd binnen de EU en met Noorwegen een overleg opgestart om vervolgmaatregelen overeen te komen. Deze overleggen, intern binnen de EU tussen lidstaten en Europese Commissie en extern tussen Europese Commissie en Noorwegen, verliepen moeizaam.

Noorse wateren

Noorwegen heeft met ingang van 1 juli jl. in eigen wateren autonoom maatregelen afgekondigd en drie grote gebieden gesloten voor alle vormen van bodemvisserij, inclusief de boomkorvisserij. Dit tot ongenoegen van de Europese Commissie en diverse lidstaten, waaronder Denemarken en Nederland.

Noorwegen heeft de bezwaren van de Europese Commissie en lidstaten niet meegenomen en alsnog gebieden gesloten voor alle tuigen die kabeljauw kunnen (bij)vangen. De sluitingen in Noorse wateren gelden tot het einde van het jaar.

EU wateren

De gesprekken over maatregelen in het Europese deel van de Noordzee hebben er uiteindelijk toe geleid dat twee grote gebieden in het westelijke deel van de Noordzee en het Skagerrak met ingang van 15 augustus 2020 gesloten worden voor alle TR-vistuigen, waaronder bordentrawl en Fly-shoot vistuig.

In tegenstelling tot Noorwegen heeft de  EU wel vastgelegd dat vistuigen met een lage bijvangst aan kabeljauw vrijgesteld zijn van deze maatregelen. Boomkor-vissers mogen dus wel blijven vissen in deze gebieden.

De Europese Commissie en de lidstaten blijven in overleg over toekomstige maatregelen. Dat overleg zal in samenspraak moeten met het Verenigd Koninkrijk omdat effectieve maatregelen voor een belangrijk deel in VK-wateren genomen moeten worden. 

Het kaartje met de gebieden in de Noorse zone en in EU wateren is in het artikel bijgevoegd, maar ook HIER te vinden met oog op de wens deze te printen.

Gebieden 1, 2 en 3 in Noorse zone zijn vanaf 1 juli jl. van kracht voor alle vistuigen. Gebieden A en B in EU wateren gaan gelden vanaf 15 augustus met uitzondering van boomkor.

20200717 Herstelmaatregelen Kabeljauw