Aanlandplicht en gelijk Europees speelveld voor PO’s belangrijkste thema’s op EAPO ledenvergadering

Tweemaal per jaar komen de leden van de European Association of Producer Organisations (EAPO) samen om te spreken over actuele thema’s. Afgelopen 22 maart vond deze vergadering in Brussel plaats. Als voorzitter van de EAPO leidde Pim Visser deze vergadering. Er werd gesproken over onder andere de aanlandplicht en een gelijk speelveld in Europa rondom markt, productie en afzet.

Aanlandplicht
Als afgevaardigde van de Europese Commissie nam Maya Kirchner deel aan het gesprek over de aanlandplicht. Ze sprak over het oplossen van het probleem rondom de ‘residual choke situations’, de overgebleven verstikkingssoorten; waarop werd gereageerd dat residual in dit geval wel een heel grote hoeveelheid soorten betreft. Niet alleen in de Noordzee, maar ook in de Noordwestelijke Wateren en voor de pelagische sector.

Pim Visser schetste de heel dreigende situatie en riep nogmaals op om de realiteit onder ogen te zien. Hij riep op om te stoppen met ‘keeping up appearances' : de schone schijn ophouden alsof er eigenlijk niets aan de hand is. Een houding die hij bij de Europese Commissie nog steeds herkent. Maar hij riep ook wederom op om gezamenlijk te komen tot een slim plan (in het Engels ‘a cunning plan’).

Maar deze EAPO-brede oproep vond nog steeds niet al te veel gehoor bij de Commissie, dus we gaan in 2019 jammer genoeg mee maken dat de wal het schip zal keren en wel Europa-breed. Tenzij de groepen van lidstaten wel oplossingen aandragen. Wij blijven als VisNed daartoe suggesties doen.
Gelijkspeelveld voor markt, productie en afzet
Na de lunch waren marktgerichte onderwerpen aan de orde. De EAPO-werkgroep over markten staat onder leiding van de Ier Sean O’ Donoghue.

DeEAPO was de aanjager van een workshop over de Productie en Afzetprogramma’s die PO’s verplicht zijn te maken. In die workshop bleek dat er in Europa grote verschillen zijn. In Frankrijk bijvoorbeeld worden PO’s uitgebreid gefacilieerd en in Nederland daarentegen hoegenaamd niet. Dat moet anders. Daarom neemt EAPO het initiatief om via haar leden met lidstaten in gesprek te komen om een gelijk speelveld te realiseren.

Daarnaast kwam de heffingsvrije import van vis in de EU aan de orde. EAPO heeft hiertegen nadrukkelijk een tegengeluid laten horen. VisNed bracht in die discussie in dat er geen enkele reden is om platvis van buiten Europa (m.n. China) zonder heffingen op de EU-markt toe te laten. Er is volop scholquotum en voor de verwerkende industrie heeft het invoeren van diepgevroren filets geen enkele toegevoegde waarde. Dat handelaren graag goedkope platvisfilets willen importeren begrijpen we, maar dat is volgens VisNed echt niet nodig. Samen met nog een aantal specifieke voorbeelden uit Spanje en Ierland hebben EAPO en ook Europêche aan de Europese Commissie advies uitgebracht.