Europêche bereidt zich voor op nieuwe EP mandaat

De gezamenlijke belangen van visserijbedrijven worden in Brussel behartigd door Europêche. Op 24 juli kwamen visserijvertegenwoordigers vanuit verschillende landen bij elkaar tijdens de algemene vergadering van Europêche. Tijdens de vergadering werd de strategie voor de komende periode besproken en vonden er gesprekken plaats met Chris Davies, de nieuwe voorzitter van de Visserijcommissie van het Europese Parlement, en de hoogste baas van DG Mare, Jao Machado.

De vergadering stond in het teken van kennisuitwisseling en gezamenlijke strategiebepaling op verschillende onderwerpen. Over de aanstaande herziening van de controleverordening waren de leden het eens; ondeugdelijk beleid moet je niet willen controleren.

Ook wat betreft camera’s voor controle aan boord was er een gezamenlijk standpunt, namelijk dat dit onwenselijk is omdat het uitgaat van wantrouwen. Een ander onderwerp wat besproken is, is de Single Use Plastic richtlijn, een dossier wat scherp in de gaten gehouden moet worden gezien de manier waarop NGO's zich hierin manifesteren tegen de visserij.

Gesprek met Chris Davies

De heer C.G. Davies is recent verkozen tot voorzitter van de Visserijcommissie van het Europees Parlement. Zijn voorzitterschap zal worden beëindigd zodra Brexit een feit is, aangezien Davies een Britse Europarlementariër is. Chris Davies is niet nieuw in de Visserijcommissie. Hij gaf toe dat de aanlandplicht zoals deze nu bestaat niet werkt.

Hij was zelf een van de Europarlementariërs die destijds voor de aanlandplicht heeft gestemd, maar ziet dat het doel ervan nu niet wordt bereikt. Chris Davies heeft Europêche uitgenodigd om met een voorstel te komen hoe de sector een meer selectieve en duurzame visserij zou willen bereiken wat daarvoor veranderd moet worden aan de aanlandplicht.

Gesprek met dhr. Machado

De aftredend Directeur Generaal Machado van DG Mare van de Europese Commissie gelooft echter nog wel in de aanlandplicht, zoals hij wel vaker heeft aangegeven. VisNed en de andere leden van Europêche niet. Machado is met Europêche in gesprek gegaan en heeft afscheid genomen, maar had nog wel wat punten waar de meningen over verdeeld waren.

De discussie over camera’s aan boord ziet hij los van de aanlandplicht. De leden van Europêche hebben aangegeven dat deze twee onderwerpen wel degelijk met elkaar te maken hebben als we alleen al kijken naar de pilotproject Fully Documented Fisheries wat nodig is voor de uitzonderingen op de aanlandplicht.

Daarbij is aangegeven dat onderzoek in verschillende landen heeft aangetoond dat het aantal werkuren aan boord door de aanlandplicht fors is toegenomen. Dit is in strijd met het C188 verdrag waar zaken in staan vastgelegd over arbeids- en rusttijden. Wat betreft de zorgen over de wildgroei aan plannen voor windmolenparken op zee hebben we duidelijk gemaakt dat dit ons ernstig zorgen baart.