Duitse visserijdagen: samenwerking, klimaat en kabeljauw

Jaarlijks worden door het Deutsche Fischereiverband de Duitse visserijdagen georganiseerd, studiedagen die de volle breedte van sportvisserij, binnenvisserij en zeevisserij in Duitsland omvatten. Op uitnodiging van onze Duitse zusterorganisatie werd deelgenomen, waarbij internationale onderwerpen als Brexit, Aanlandplicht en Derde landen akkoorden aan de orde kwamen. 

 

De vergadering van de Duitse kottervissers werd geopend met een jaarrede door voorzitter Dirk Sander, waarbij diverse onderwerpen voor het voetlicht kwamen. Onderwerpen die opvallend genoeg wel afweken van wat ons in Nederland bezighoudt, mede omdat de focus op de Oostzee visserij lag.

Over de aanlandplicht en de perikelen rondom discardsplannen werd bijna niets gezegd, ook de problemen met windparken kwamen slechts bijna terloops aan de orde. Er is in Duitsland nagenoeg geen communicatie over Wind op Zee tussen de visserij en de overheid en de bouwers van die parken. Over Natura 2000 werd wel gesproken.

Paniekmaatregelen Europese Commissie Oostzeekabeljauw

Veel aandacht ging uit naar de onmiddellijke sluiting van de visserij op kabeljauw in de Oostzee. Een paniekmaatregel van de EU waar alle betrokkenen, zowel visserijorganisaties als overheid zeer ontstemd over waren en die niet in lijn is met het ICES advies. Een maatregel die niets met visserijbeheer en alles met de bühne en publieke opinie te maken heeft, en die dus ook door natuurorganisaties met gejuich werd ontvangen.

Het is opvallend dat wanneer ontwikkelingen positief zijn het ICES advies vaak niet gevolgd wordt uit voorzichtigheid, en dat bij een negatieve ontwikkeling de EU uit voorzichtigheid verder gaat dan het ICES advies luidt, terwijl die voorzichtigheid ook al ingebouwd is in de adviezen tot frustratie van de vloot.

Overleg met Duitse overheden

Op uitnodiging van de Duitse Pelagische sector mochten we als Nederlandse collega’s aanschuiven bij hun overleg met het Duitse Ministerie en de Duitse quotum- en controledienst. Gezamenlijk optrekken in Europees verband, door visserijorganisaties en lidstaten is in al deze dossiers van groot belang en de deelname vanuit de Nederlandse visserij aan dit overleg werd wederzijds als zeer nuttig ervaren.

Netwerkdiner

In de avond van de Duitse visserijdag wordt altijd een z.g. ”Landestypischer Abend” met diner georganiseerd. Voor ons een mooie gelegenheid om verder en wat informeel door te praten met de mensen van het Duitse Ministerie en met het (enige) Duitse lid van het Visserijcomité van het Europese Parlement. Het is voor VisNed, in een vanwege Brexit sterk veranderende EU, nodig om onze internationale contacten niet alleen warm te houden, maar ook uit te bouwen. We staan immers aan de vooravond van grote beleidswijzigingen in Europa, zoals de aanlandplicht en de controleverordening.

Klimaatverandering en visserij

Onze Duitse zusterorganisatie heeft een commissie van externe wetenschappers, die een studieochtend over klimaatverandering organiseerden. De invloed van de veranderende temperatuur van het zeewater op visserij wordt uit diverse studies steeds duidelijker. Wat de visserij in dat verband te wachten staat is lastig te voorspellen, maar de gevolgen kunnen wel eens zeer groot zijn. In Visserijnieuws van deze week staat een artikel met ons verslag van deze bijeenkomst. VisNed neemt aangaande dit thema deel aan onderzoeksproject CERES.