Nieuw SGP Kamerlid maakt kennis met visserij

In april is Chris Stoffer beëdigd als lid van de Tweede Kamer voor de SGP. Hij heeft Economische Zaken en Infrastructuur en Waterstaat in zijn portefeuille. Op verzoek van het College van B en W bezocht hij Urk. VisNed gaf tijdens de lunch een toelichting op de actualiteiten in de visserij. Daarbij werd vooral ingezoomd op de uitrol van Wind op Zee.

Enkele weken geleden mocht VisNed de lokale en provinciale bestuurders van de ChristenUnie bijpraten over de actuele stand van zaken. Diezelfde boodschap over Visserijbeleid, Brexit en Wind op Zee werd gisteren (donderdag) op Urk over het voetlicht gebracht. Naast het nieuwe kamerlid Chris Stoffer waren uit Den Haag de SGP-voorlichter en fractiemedewerkers meegekomen naar Urk.

Daar werd het gezelschap ontvangen door een gemeentelijke delegatie, onder leiding van Burgemeester Pieter van Maaren. Bezoeken aan de visserijschool, de VCU en het verwerkingsbedrijf Dayseaday stonden op het programma. Tijdens de lunchpauze leidde Pim Visser het gezelschap langs de diverse actuele beleidshotspots waar de kottervisserij mee te maken heeft.

Wind op Zee bulldozert verder
In die presentatie legden we uit wat VisNed doet en werd uiteraard stilgestaan bij visserijbeleid, zoals aanlandplicht en puls en Brexit. Daarna werd ingezoomd op de Infrastructuur en Waterstaat (IenW)-onderwerpen, zoals de Kaderrichtlijn Marien en Wind op Zee. Het doordenderen van de uitrol van Wind op Zee baart VisNed onverminderd grote zorgen.

Dat die uitrol van nu gebaseerd is op beleid dat langer geleden is vastgesteld, ontslaat de regering niet van de dure plicht zorgvuldig met bestaande gebruikers om te gaan. Visserij wordt zo het ondergeschoven kind van de energierekening en dat is niet terecht.

Daarom pleit VisNed, samen met bijvoorbeeld Stichting De Noordzee voor een integrale aanpak. Op Urk benadrukte VisNed daarbij de afspraken in het regeerakkoord. Daarin is het belang van visserij bij de uitrol van wind op Zee nadrukkelijk genoemd en dus verankerd in het regeringsbeleid.

Aan de hand van kaarten werd de enorme impact van alle nieuwe activiteiten op het beperken van de ruimte voor visserij getoond. Dat resulteert in “Vissen op een Postzegel’. Afgesproken werd om de goede communicatielijnen tussen VisNed en de SGP-fractie optimaal te blijven benutten.