Pim Visser herbenoemd tot voorzitter van EAPO

Pim Visser is herkozen als voorzitter tijdens de algemene ledenvergadering van EAPO. Hij wordt bijgestaan door Thomas Wenzel (penningmeester) en José Antonio Suarez Lianos (secretaris). De Belgische Rederscentrale voert het EAPO-secretariaat, waarbij Emiel Brouckaert de rol van algemeen secretaris zal blijven vervullen.

Tweemaal per jaar komen Europese PO’s bijeen in het overleg van de European Association of Producer Organisations (EAPO) om te spreken over visserijthema’s. De afgelopen vergadering vond plaats in Sopot (bij Gdansk). Er werd gesproken over onder andere de aanlandplicht, Brexit, puls én over de vorming van het nieuwe EAPO-bestuur.

Jaaroverzicht

Voordat de (her)verkiezing plaatsvond gaf Pim Visser een jaaroverzicht. Hij legde uit voor wie wij het werk doen, namelijk de vissersfamilies. Het is voor hen belangrijk om goede visserij-omstandigheden te scheppen binnen het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) en met de Brexit in aantocht.

De EAPO heeft diverse werkgroepen (Markten, Noordelijk Pelagisch, Noordzee, Noord-Westelijke wateren en de Zuid-Westelijke wateren) die verslag uitbrachten van hun werkzaamheden.

Thema’s die hierbij de revue passeerden waren TAC en quota’s voor 2019, de regionale meerjarenplannen, de besluitvormingsprocessen voor de Technische Maatregelen, het Europese Maritieme Visserijfonds (EMFZV) en de controleregels.

De ‘Markt-werkgroep’ vertelde over de plannen t.a.v. de marktrichtlijnen, de autonome tariefstandaarden en de mogelijke inspraak op marktstandaarden. Bij al deze onderwerpen was er een goede discussie met mevrouw Chiara Bacci die de Europese Commissie vertegenwoordigde.

In het aankomende jaar zal er voldoende werk blijven voor de werkgroepen. Zo gaat een werkgroep aan de slag met het 'IJslandse model' bij afvalverwerking. Dit houdt in dat vissers zelf het afval verwerken. Het is namelijk goedkoper om zelf zorg te dragen voor het opruimen van afval, dan dat uit te besteden.

Politieke blik op EAPO

Als afgevaardigde van de Visserijcommissie uit het Europees Parlement sprak Europarlementariër Jaroslaw Walesa aan het begin van de vergadering. Hij is de zoon van Lech Walesa, de leider van het verzet tegen het communistische regime in Polen en voormalig Pools president.

Walesa jr. ging in zijn speech nadrukkelijk in op de Brexit en de consequenties die dat heeft voor de visserij. Karmenu Vella, lid van de Europese Commissie voor Maritieme en Visserijaangelegenheden, liet verder in een videoboodschap weten dat hij erg content is met de actieve rol van de EAPO. Hij refereerde onder andere naar de deelname van EAPO in Markt-Adviesraad.

Het belang van een PO

De Ierse Producenten Organisatie gaf nogmaals het belang aan van het PO-lidmaatschap. Alleen een PO kan juridische zaken aankaarten bij de overheid. Dit zou een belangrijk argument moeten zijn voor free-riders om lid te worden van een PO.

Voorzitter Pim Visser besloot de vergadering met het bedanken van de organisatie voor het vertrouwen dat aan hem wordt gegeven door hem opnieuw te benoemen tot voorzitter. Hij heeft vertrouwen dat de EAPO ook in de toekomst een goede bijdrage zal blijven leveren in de vele uitdagingen van de Europese visserijsector.