Aanmaningen NVWA

VisNed tekent sinds 2018 namens haar leden bezwaar aan tegen de door de NVWA verstuurde facturen voor de voedselveiligheidskeuring. In juni 2020 heeft hierover een hoorzitting bij de bezwaarcommissie plaats gevonden.

Inmiddels lopen er bezwaren tegen de facturen voor de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019.Voor een toelichting verwijzen wij naar het artikel in de nieuwsbrief van 26 juni jl.; https://www.visned.nl/algemeen/hoorzitting-bezwaar-visned-tegen-naheffing-nvwa

Onlangs kregen wij van de voorzitter van de Bezwaarcommissie bericht dat de uitspraak niet binnen de gestelde termijn van zes weken kon plaats vinden. We moeten dus nog enig geduld hebben.

Zoals eerder aangegeven heeft het indienen van bezwaar geen opschortende werking voor de betalingsverplichting. Afgelopen week hebben diverse ondernemers een aanmaning ontvangen. 

Om verdere (incasso)kosten te voorkomen adviseren wij de aanvoerders om de factuur wel te voldoen. Indien de bezwaarprocedure positief afloopt, zal terugbetaling (plus rente) plaatsvinden.