Voor het jaar 2020 ook geen NVWA facturen

In een brief deze week aan de aanvoerders heeft de NVWA laten weten dat zij geen factuur voor keuringskosten voedselveiligheid zullen sturen over het jaar 2020. Wel kondigt de NVWA aan met ingang van dit jaar zij voornemens zijn dit wel te gaan doen.

Dat over 2020 door de NVWA geen factuur voor de keuringskosten voedselveiligheid wordt gestuurd, is een direct gevolg van de door VisNed gewonnen procedure over de voorgaande jaren.

De afwikkeling van de terugbetaling over de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 duurt wat langer dan gepland, dit heeft te maken met het koppelen van de gegevens van ondernemer, scheepsnummer en factuurnummer.

Met hulp van de PO’s is deze informatie op een rijtje gezet en bij de NVWA ingediend. Wij verwachten op korte termijn terugbetaling.

De NVWA stelt in de brief aan de vissers dat de regelgeving aangepast is en dat vanaf dit jaar wel keuringskosten in rekening gebracht kunnen worden. Dit gebeurt dan in 2021 wanneer de aanvoercijfers over het jaar bekend zijn. 

VisNed heeft haar advocaat gevraagd om te kijken of dit juridisch nu correct is. Als dat wel het geval is, dan hebben we met de procedure toch in totaal 5 jaar deze kostenpost weten te voorkomen.

De visfslagen hebben samen met de PO's enkele jaren geleden een organisatie opgetuigd voor toezicht op de handelsnormen,de werkzaamheden die voorheen uitgevoerd werden door de buitendienstmedewerkers van het Productschap. Immers er geldt Europees een verplichting dat vissers de aanvoer op de visafslagen overeenkomstig uniforme handelsnormen moet aanbieden.

Op dit moment wordt gesproken om deze organisatie ook de keuringen voedselveilheid te laten doen zodat de visserman net met extra kosten geconfronteerd wordt.