Nog geen besluiten over kabeljauwmaatregelen

Tijdens de onderhandelingen over de TAC en quota eind vorig jaar, werd in verband met de kritische toestand van het  kabeljauwbestand in de Noordzee een aantal extra beschermende maatregelen aangekondigd. Daarnaast werd afgesproken om begin dit jaar aanvullende afspraken te maken maar door diverse oorzaken, met name Brexit-perikelen, wordt hierbij weinig vooruitgang geboekt.

Nadat ICES de toestandsbeoordeling van kabeljauw fors naar beneden had bijgesteld, kwam er een TAC-advies van min 60 %. Tijdens de diverse EU – Noorwegen-rondes is uitvoerig gesproken over hoe hiermee om te gaan. Uiteindelijk resulteerde dit in een halvering van de TAC 2020 met daarbij de afspraak om te komen tot een aantal aanvullende maatregelen ter verbetering van het beheer van het kabeljauwbestand.

De afspraken werden deels ingevuld door sluiting van een aantal paaigebieden gedurende de eerste maanden van dit jaar. De gebieden die nu gesloten zijn voor alle visserijen op rondvis en platvis hebben we eerder bekend gemaakt maar kunt u HIER nog een keer vinden.

De werkgroep die in januari bij elkaar kwam om invulling te geven aan de afspraken, heeft inmiddels een uitgebreid rapport opgesteld. Dit rapport is vooral een analyse van de situatie rond kabeljauw en de visserij daarop maar bevat weinig concrete adviezen hoe aanvullend beheer ingevuld moet worden.

Brexit en kabeljauw

Daarnaast is nu de Brexit realiteit, maar ondanks dat de afspraak er ligt dat het Verenigd Koninkrijk (VK) gedurende dit jaar zich committeert aan EU-visserijbeleid stagneert het overleg en besluitvormingsproces over nieuwe maatregelen. De lidstaten in de Scheveningengroep zijn aan zet maar daar zit het VK niet meer bij en het is ook duidelijk dat Noorwegen en het VK vooral willen inzetten op RTC’s om ondermaatse kabeljauw te sparen, terwijl de Europese Commissie en de lidstaten de nadruk willen leggen op gebieden waarin geen gerichte visserij op kabeljauw mag plaats vinden. Dit zou betekenen; gebieden waar TR-tuigen niet maar bijvoorbeeld boomkor-tuigen wel mogen (blijven) vissen.

Hoewel er al een EG-verordening beschikbaar is waarmee het systeem van RTC’s toegepast kan worden, verloopt de discussie over alle maatregelen inmiddels dus moeizaam. Waarschijnlijk komen de lidstaten niet tot een advies op korte termijn en dan zal de Europese Commissie waarschijnlijk de mogelijkheid aangrijpen om zelf met maatregelen te komen waar, ondanks dat zij er niet meer bijzit, het VK dan ook aan moet voldoen, gezien de afspraken gedurende de transitieperiode 2020. 

Noorwegen

Naast de interne problemen binnen de EU hebben we ook nog Noorwegen die door wil pakken. Dat land wil zo snel mogelijk maatregelen nemen om ondermaatse kabeljauw te beschermen en daarbij kan er zomaar een besluit genomen worden over het gebied dat eerder in beeld was en dat nogal negatief uitpakt voor de boomkorvisserij. 

Daarnaast geeft Noorwegen aan dat de EU meer aan controle moet doen en wordt binnen de Europese controledienst gekeken naar het intensiveren van het last haul-project om zodoende meer data te verzamelen over kabeljauw-discards. Kortom; hoewel er nog weinig concreets besloten is, is er wel veel gaande.