Nog geen overeenstemming over visserij in Het Kanaal

Vorige week kwamen vertegenwoordigers van de vier lidstaten die betrokken zijn bij de fly-shoot-visserij in Het Kanaal opnieuw in Brussel bijeen om te spreken over de Franse voorstellen voor het beheer van deze visserij. Hoewel er voortgang werd geboekt kon het overleg niet afgerond worden, wat ook betekent dat er aan de Adviesraad voor de Noordwestelijke wateren (NWWAC) nog geen definitief voorstel gedaan kan worden.

Na het overleg met de vissers op 25 januari hebben we, na afstemming met de Vissersbond, vanuit VisNed een reactie gegeven op de Franse voorstellen. Deze was met name gericht op het verzoek om de Franse 12-mijlszone te sluiten voor alle fly-shooters langer dan 25 meter en de te gebruiken touwlengte.

Vanuit Nederland (gesteund door België) werd gevraagd om voor de 12-mijlszone een compromis te zoeken op 9 mijl en vanuit de Engelse fly-shooters werd de vraag neergelegd om een langere touwlengte toe te staan dan de voorgestelde 2 x 3.000 meter.

Gedurende de discussie bleek het niet gemakkelijk om tot overeenstemming te komen, maar uiteindelijk werd over het vissen binnen de Franse 12-mijlszone toch een compromis bereikt:

  • Voor Franse schepen blijft de bepaling van kracht dat vaartuigen langer dan 25 meter niet binnen de 12-mijlszone mogen vissen.
  • Voor Nederlandse en Belgische fly-shooters is bepaald dat zij niet binnen de 9 mijl mogen vissen. Dit geldt voor alle vaartuigen ongeacht lengte. Het gebied tussen 9 – 12 mijl blijft voor alle fly shooters beschikbaar.

Voor de lengte van het touw werd nog geen overeenstemming bereikt. Vertegenwoordigers van de Franse, Belgische en Nederlandse fly-shooters kunnen akkoord gaan met maximaal 2 x 3.000 meter, de Engelsen houden vooralsnog vast aan 2 x 3.300 meter, in beide situaties met een controlemarge van 15 %. Hierover moet dus nog een eindbeslissing genomen worden.

Andere zaken

Hierbij kwamen twee bekende voorstellen aan de orde; de maximaal 240 zeedagen per jaar voor het Oostelijk Engels Kanaal (ICES-gebied 7d) en per betrokken lidstaat een ring om het aantal fly-shoot vergunningen. Deze aantallen zijn voor België 6, Frankrijk 28, Nederland 24 en voor het Verenigd Koninkrijk wordt hier onderzoek naar gedaan.

De Franse delegatie kwam nu ook met twee nieuwe elementen; een maximaal gewicht en dikte van het te gebruiken touw. Hierbij werd genoemd: maximaal 2 kg per meter en 50 mm. Hierbij is de vraag aan de orde wanneer dit geldt (bijvoorbeeld bij aanschaf of ook bij controles op zee) en welke marge er toepasbaar is.

Vervolg

Eind deze maand ontvangen VisNed en NVB vanuit Frankrijk een nieuwe tekst met daarin de punten waarover we inmiddels akkoord zijn en zaken waarover er nog nader overleg moet plaats vinden. Aangezien in de betrokken landen daarna ook weer intern overleg plaats zal moeten vinden, wordt de doelstelling om een gezamenlijk voorstel te presenteren tijdens de NWWAC-vergaderingen op 11/12 maart as. in Madrid niet gerealiseerd.