Dramatische korting kabeljauw onderdeel van EU Noorwegen akkoord

De onderhandelingen tussen de EU en Noorwegen over de vaststelling van de gezamenlijk beheerde TAC’s 2020 voor de bestanden in de Noordzee en het Skagerrak hebben na de derde ronde op vrijdag 13 december uiteindelijk een akkoord opgeleverd. Voor Noordzee-kabeljauw is een TAC afgesproken van 14.718 ton, een korting van maar liefst 50%.

Zoals in eerdere nieuwsbrieven aangegeven lag vanaf het begin er maar één hot-item op tafel: de TAC voor kabeljauw en aanvullende maatregelen ter bescherming van deze vissoort.

Uiteindelijk is, in plaats van een korting op basis van het ICES-advies en inzet van de Europese Commissie (-61%), een TAC afgesproken van 14.718 ton wat een korting betekent van maar liefst 50%. Als bedacht wordt dat dit jaar al een korting van 33% is doorgevoerd dan moet geconcludeerd worden dat Kabeljauw zich “in zwaar weer bevindt”.

Bij de aanvullende maatregelen is de inzet vanuit Nederland steeds geweest dat de Nederlandse vloot op platvis ontzien wordt. Echter op enig moment tijdens de 2e ronde in Bergen dreigde voor onze vissers in de Noorse zone vanaf 1 juni 2020 een heel belangrijk gebied gesloten te worden.

Dit gaat (vooralsnog) gelukkig niet door want er is vastgelegd dat de voorstellen voor gebieden en de vrijstellingen voor vloten met een lage bijvangst besproken worden in een te vormen werkgroep die begin januari 2020 haar werkzaamheden gaat starten.

Dat deze bepaling uiteindelijk in het Agreed Record is gekomen is te danken aan de goede samenwerking met en vasthoudendheid van de Nederlandse ambtelijke vertegenwoordiging, waarvoor hartelijk dank.

Voor de aanvullende maatregelen ter bescherming van paairijpe kabeljauw zijn nu wel een aantal seisoensluitingen afgesproken die in het begin van het jaar van kracht worden en die daarom onze vissers niet raken. Een kaartje met daarbij posities zullen wij binnenkort publiceren.

Uiteindelijk is voor de voor de kottervloot belangrijkste gedeelde bestanden in de Noordzee en het Skagerrak als volgt besloten:

Vissoort:

TAC 2019:

TAC 2020:

Procenten:

Schol*

125.435 ton

146.852 ton

 + 17 %

Kabeljauw

29.437 ton

14.718 ton

- 50 %

Wijting

17.191 ton

17.158 ton

 - 0 %

Schol Skagerrak

16.782 ton

16.655 ton

- 0 %

* Bij schol wordt voor 2020 gerekend met een unwanted catch (discards) van 46 %. Voor dit jaar was dat 34 %, een verschil van 28.000 ton. Omdat het discardsquotum niet uitgedeeld wordt betekent dit feitelijk dat het aanvoerquotum met 3 % verlaagd wordt.

Bij de ruil van vangstquota, de zogenoemde “Balance” is besloten tot een roll-over waardoor er uiteindelijk o.a. 99.900 ton Blauwe wijting naar Noorwegen geruild is in ruil voor 21.500 ton Artic kabeljauw.

Laatste keer EU – Noorwegen?

Gezien alle politieke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk (VK) moeten we er vanuit gaan dat Brexit per 1 februari 2020 doorgang zal vinden. De namens het VK door Boris Johnson gesloten overeenkomst met de Europese Unie spreekt van een overgangsperiode na 1 februari 2020. Tijdens de overgangsperiode blijft alles bij het oude.

De einddatum van de  transitieperiode staat vooralsnog  op 31 december 2020 wat betekent dat voor de vaststelling van de TAC’s en quota’s van 2021 er eind volgend jaar sprake zal kunnen zijn van onderhandelingen tussen  EU, Noorwegen én het VK. Dat zal het besluitvormingsproces er zeker niet gemakkelijker op maken maar wordt wel realiteit.