Verzoek om NVWA-facturen in te leveren bij PO

In eerdere nieuwsbrieven hebben we melding gemaakt dat VisNed en de leden in het gelijk gesteld zijn in de bezwaarprocedure tegen de NVWA, betreffende in rekening gebrachte keuringskosten voedselveiligheid.

De NVWA moet de betaalde bedragen, inclusief wettelijke rente, aan de ondernemers terugbetalen. Hierbij gaat het om de keuringskosten voor vis en/of garnalen over de jaren 2016 tot en met 2019.

De NVWA ondervindt hierbij administratieve problemen, zij kunnen de visserijbedrijven benoemd in de bezwaarschriften niet koppelen aan factuurnummers. De NVWA heeft, om dit op te lossen, de hulp van de VisNed PO's ingeroepen.

Het verzoek is om kopieën van de facturen in te leveren bij uw eigen PO. De PO’s verzamelen van alle leden de volgende gegevens:

  • factuurnummers, uitgesplitst per visserijbedrijf en per jaar (2016, 2017, 2018 en 2019)
  • de vraag of de facturen wel/niet betaald zijn (NVWA sluit niet uit dat sommige vissers niet betaald hebben)
  • het bankrekeningnummer waarheen de bedragen gerestitueerd moeten worden.

Om het zoeken makkelijker te maken hierbij de data waarop de verschillende facturen door de NVWA verstuurd zijn:

  • Factuur 2016: 6 april 2018
  • Factuur 2017: 31 mei 2019
  • Factuur 2018/2019 (één factuur voor 2 jaar): 12 juni 2020

Indien bovenstaande moeilijkheden oplevert kunt u uw accountant ook vragen om deze informatie aan de PO te verstrekken.