Winst in kottersector meer dan gehalveerd

Het resultaat in de kottersector is van 48 miljoen Euro in 2018, naar maximaal 20 miljoen Euro gezakt in 2019. Voor 2020 zijn de vooruitzichten ook slecht, waarbij bovenop de economische resultaten en COVID-19, de Brexit, het verlies van visgronden en bemanningsproblemen de toekomst van de sector op het spel zetten. 

Elk jaar komt ergens in april de rapportage van Wageningen Economic Research over de economische resultaten van de visserijsector uit. Dit jaar kon de daaraan gekoppelde bijeenkomst 'Visserij in Cijfers' helaas vanwege de COVID-19 maatregelen niet doorgaan.

De cijfers van 2019 zijn daarom digitaal gepresenteerd in september van dit jaar, met daarbij een vooruitblik naar de resultaten van 2020, die helaas weinig aanleiding geven voor optimisme.

De primaire redenen voor de daling in het resultaat zijn de lagere aanvoer en de lagere prijzen. De aanvoer van tong daalde met 22% ten opzichte van 2018, de aanvoer van schol was ook 13% lager dan in het jaar ervoor.

De scholprijs was gemiddeld lager dan in 2018, de tongprijs iets hoger, maar dat compenseert niet voor de vermindering in hoeveelheid gevangen vis. De werkgelegenheid in de aanvoersector daalde met 3%.

Garnalen springen er uit

Het jaar 2018 was een jaar met recordvangsten in de garnalenvisserij, waardoor de vrieshuizen vol zaten. De aanvoer in 2019 was 43% lager dan het jaar ervoor, wat in combinatie met een lagere prijs vanwege de volle vrieshuizen geleid heeft tot een aanzienlijke terugloop in verdiensten.

Ook 2020 is naar verwachting een slecht jaar voor de garnalenvissers, mede vanwege de beperkte pelcapaciteit in Marokko, een gevolg van de COVID-19 maatregelen. 

Zie voor alle details en statistieken de website Visserij in Cijfers - Agrimatie.