Akkoord over Flyshootvisserij in het Kanaal

Gisteren, donderdag 15 april is eindelijk tussen visserijvertegenwoordigers uit de vier betrokken landen een akkoord bereikt over beheersmaatregelen Flyshootvisserij in het Kanaal. Deze afspraken gelden vooralsnog alleen voor het Oostelijk Engels kanaal en worden gezien als een eerste stap. Overeengekomen is om uiterlijk in september weer bij elkaar te komen en dan te spreken over aanvullende maatregelen.

De onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van Flyshooters uit de vier landen waren niet gemakkelijk in verband met verschillende visies of uitgangspunten. Uiteindelijk heeft het geleid tot het compromis waarbij we met de maatregelen beginnen in gebied VIId. Alle afspraken nog een keer op een rijtje:

  • Aantal vergunningen; Frankrijk 28, BelgiĆ« 6, Nederland 24, VK 17, waarbij een besluit van de Engelse overheid nog genomen moet worden,
  • Maximale touwlengte: 3.200 meter + 15 % controlemarge,
  • Maximale touwdikte en -gewicht: 50 mm en 2 kg,
  • Aantal zeedagen in VIId; per blok van 2 weken maximaal 8 zeedagen
  • Gebruik minimale maaswijdte: 80 mm
  • NL- en BE-flyshooters blijven buiten de 9 mijlgrens van VIId en bij NormandiĆ« buiten de 12 mijlszone.

Zoals aangegeven gelden de genoemde maatregelen vooralsnog alleen voor de Flyshootvisserij in VIId.

Zeedagenregeling begint maandag

Voor de zeedagenbeperking begint het eerste blok van 2 weken maandag 19 april as. Er wordt gerekend in logboekzeedagen, dus bij vertrek uit de haven begint de zeedag te tellen. Per blok van 2 weken mogen in VIId maximaal 8 zeedagen gevist worden. Ingangsdatum van de andere maatregelen wordt bekend gemaakt zodra de overeenkomst ondertekend is.