NVWA moet ook facturen 2018 en 2019 terug betalen

Gisteren ontving VisNed via ons advocatenkantoor Wybenga te Rotterdam het goede nieuws dat ook het bezwaar dat VisNed namens de leden heeft ingediend tegen de NVWA-facturen voor keuringskosten 2018 en 2019 gegrond is verklaard. Dit betekent dat nu voor de leden van VisNed alle in rekening gebrachte kosten voor keuringen van vier jaar terugbetaald worden.

Twee weken geleden konden wij in de nieuwsbrief al melding maken van het, na een langdurige procedure, honoreren van het bezwaar tegen de NVWA-facturen 2016 en 2017 voor in rekening gebrachte keuringskosten. 

In dat bericht hadden we al aangegeven dat we op korte termijn ook een besluit verwachtten op ons bezwaar betreffende de facturen over 2018 en 2019.

Motivering

Grotendeels op zelfde gronden heeft de Divisie Juridische Zaken van de NVWA het bezwaar van VisNed tegen deze NVWA-facturen gegrond verklaard. 

Ook hier is ons verweer overgenomen: De kosten voor de gedane inspecties door de NVWA zijn in genoemde jaren op grond van een onvoldoende duidelijke wettelijke grondslag bij betrokken visserijbedrijven onterecht in rekening gebracht.

Nu worden ook de facturen over 2018 en 2019 ingetrokken en de in rekening gebrachte kosten worden door de NVWA aan de leden terugbetaald. Overigens is nog niet bekend hoeveel tijd de NVWA hiervoor neemt en wanneer de terugbetaling kan worden verwacht.

€200.000 teruggestort aan leden

Over de door de leden betaalde bedragen wordt ook de wettelijke rente uitgekeerd en VisNed ontvangt een flink deel van de gemaakte juridische kosten terug. 

Eerder hebben we al aangegeven dat een grove berekening van de bij de leden van VisNed in rekening gebrachte keuringskosten leert dat het over tenminste € 200.000,00 gaat. Dit bedrag vloeit weer terug naar onze leden.