Noorwegen sluit eenzijdig belangrijke visgebieden

Met ingang van 1 juli worden tot het eind van dit jaar in de Noorse zone drie belangrijke visgebieden gesloten voor alle vormen van bodemvisserij. Noorwegen heeft dit besluit eenzijdig genomen. Verzoeken vanuit de Europese Commissie en meerdere lidstaten om vistuigen met een marginale bijvangst aan kabeljauw vrij te stellen, zoals boomkor, zijn niet gehonoreerd.

Nadat vorig jaar ICES met een alarmerende toestandsbeoordeling voor Noordzee-kabeljauw kwam (TAC-advies – 60 %) is tijdens de EU – Noorwegen onderhandelingen heel lang gesproken over extra maatregelen ter bescherming van deze vissoort. Doelstelling: extra bescherming van paaiende en ondermaatse kabeljauw, waarbij visserijen met een kleine bijvangst aan kabeljauw ontzien zouden worden.

Begin dit jaar werden op voorstel van de sector een aantal gebieden gesloten en werd een overleg binnen de EU en met Noorwegen opgestart voor vervolgmaatregelen. Deze overleggen, intern binnen de EU tussen lidstaten en Europese Commissie en extern tussen Europese Commissie en Noorwegen verliepen moeizaam.

Gesprekken over maatregelen in het Europese deel van de Noordzee zijn nog steeds gaande maar hier manifesteren de eerste (negatieve) gevolgen van de Brexit zich, nu het Verenigd Koninkrijk bij het overleg niet meer aan tafel zit. Nu de belangrijkste maatregen in Schotse wateren genomen zouden moeten worden, zal dit toch in overleg met het VK moeten gebeuren. Hierbij geldt nog steeds wel een uitzondering voor vistuigen met een beperkte bijvangst aan kabeljauw.

Noorwegen

Anders ligt het met Noorwegen, dat autonoom maatregelen kan afkondigen voor haar eigen wateren en haar kans nu schoon zag. Ondanks dat de Noorse delegatieleider tijdens de EU-Noorwegen onderhandelingen eind 2019 bezwoer dat visserijen met een marginale bijvangst (VisNed toonde toen met cijfers aan dat vissers uit een bepaald gebied 200.000 kg schol hadden gehaald met nog geen 2.000 kg kabeljauw als bijvangst) ontzien zouden worden, werd nu geen onderscheid gemaakt.

Hoewel de Europese Commissie hieraan refereerde, besloot Noorwegen om de gesloten gebieden van toepassing te verklaren voor alle vistuigen die op demersale bestanden vissen. Hieronder het kaartje met de 3 gebieden die van kracht zijn tot 31 december 2020. Klik hier voor de kaart in groter formaat.

20200618 Kabeljauw Noorwegen

Nederlandse vissers in de Noorse zone worden hard geraakt door deze maatregel. VisNed heeft hier bij LNV en in Brussel op gewezen en dat wordt ook erkend, maar Noorwegen kan zelfstandig besluiten over maatregelen in haar eigen wateren. Dat is hier helaas gebeurd, zonder dat geluisterd is naar de inhoudelijke argumenten om bepaalde vloten te ontzien.

Brexit

Met dergelijke zaken en werkwijzen zullen we in de toekomst meer geconfronteerd worden. Na 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk op visserijgebied ook een “independend coastal state", een onafhankelijke kuststaat, en kan zij eenzijdig maatregelen nemen voor haar eigen wateren.

In Fishing News was na het verschijnen van het ICES-rapport over de pulsvisserij al de roep vanuit de Engelse kleine kustvisserij om pulsvisserij sowieso niet toe te staan in de Britse wateren……………..