Aanvoerbeperkingen knellende bijvangstquota

De Coöperatieve Visserijorganisatie (CVO), het samenwerkingsverband van de kotter-PO’s, heeft de afgelopen tijd diverse aanvoerbeperkende maatregelen af moeten kondigen. Leden van PO’s worden verzocht de regelingen stipt op te volgen om sancties te voorkomen.

Met name door meer visserijactiviteiten “om de noord” raken steeds meer bijvangstquota sneller uitgeput. Na rog zijn nu ook voor zeeduivel en heek aanvoer-beperkingen afgekondigd. Dit houdt mede verband met de zeer beperkte mogelijkheden om via internationale ruilen extra vangstrechten te verwerven.

Deze week hebben we vanuit VisNed nog een vergadering gehad met vertegenwoordigers van de Deense PO omdat we in de eerder dit jaar overeengekomen Gentlemen’s Agreement afgesproken hebben elkaar zoveel mogelijk te helpen bij het opzetten van ruilen tussen beide landen.

Gezien ook de hoge uitputting van zeeduivel en heek in Denemarken (meer dan 80% benut) is het op dit moment erg lastig. Andere mogelijkheden worden nog bekeken.

Hieronder nog een overzicht van de aanvoerbeperkingen. Voor meer informatie verwijzen we naar het overzicht van PO-maatregelen aan het eind van deze nieuwsbrief.

Roggen: huidige aanvoerbeperking: 80 kg doodgewicht (alle soorten bij elkaar) per week dan wel reis langer dan een week.

Zeeduivel: de aanvoer is beperkt tot 200 kg doodgewicht (waarvan maximaal 40 kg staarten) per week, dan wel reis langer dan een week.

Zeeduivel Noorse zone: de aanvoer is beperkt tot 100 kg doodgewicht (waarvan maximaal 40 kg staarten) per week, dan wel reis langer dan één week.

Heek: voor deze soort geldt een maximale aanvoer van 500 kg per week/ per reis langer dan een week.