VisNed heeft een positief gesprek met GroenLinks

Tweede Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks kreeg afgelopen week bezoek van VisNed. Het werd een constructief gesprek over vissen op een postzegel en kansen voor een transitiefonds.

 

GroenLinks is één van de partijen die actief is in de Visserijcommissie van de Tweede Kamer. Laura Bromet is in juni beëdigd als lid van de Tweede Kamer, waarbij zij zich bezighoudt met landbouw, natuur en visserij. Pim Visser en Hepke Deelstra bezochten haar daarom afgelopen week in Den Haag. Na de wederzijdse kennismaking werd mevrouw Bromet bijgepraat over de actuele stand van zaken van het visserijbeleid, Brexit en Wind op Zee. Naast het nieuwe Kamerlid was haar fractiemedewerker ook aanwezig bij het gesprek.

Ontwikkeling transitiefonds
Wind op Zee bulldozert verder en dat baart de visserij zorgen. VisNed legde in een presentatie uit wat de consequenties daarvan zijn voor de visserij. In Den Haag benadrukt VisNed daarbij de afspraken in het regeerakkoord. Bij het regering stelt men dat de visserij een belangrijke sector is waarmee rekening dient te worden gehouden bij de uitrol van Wind op Zee.

De visserij lijkt nu het ondergeschoven kind van de energierekening en dat is niet terecht. Daarom pleit VisNed, samen met bijvoorbeeld Stichting De Noordzee, voor een integrale aanpak. VisNed werkt samen met Stichting de Noordzee aan het ontwikkelen van een transitiefonds. Mevrouw Bromet stelde dat een dergelijk fonds veel kans maakt in de Tweede Kamer als de visserij en de natuurorganisaties samenwerken.  

Brexit
In het gesprek kwam de Brexit ook ter sprake. Het werd weer eens duidelijk dat een Britse No-deal een reële optie is. In Den Haag wordt rekening gehouden met dit scenario. De zorgen vanuit de visserij werden dan ook gedeeld door het Kamerlid. Aan de hand van kaarten werd duidelijk wat de enorme impact is van het sluiten van het Britse visgebied. Ook andere nieuwe activiteiten op het beperken van de ruimte voor visserij werden op de kaarten getoond. Het resulteert is “Vissen op een Postzegel’. Afgesproken werd om de goede communicatielijnen tussen VisNed en de GroenLinks-fractie optimaal te blijven benutten.