Wereldhavendagen weer enorm succes

Voor het derde jaar op rij was de visserij vertegenwoordigd op de Wereldhavendagen in Rotterdam, van 6 tot en met 8 september. Ook dit jaar was er weer veel belangstelling en zijn er veel gesprekken gevoerd. De Wereldhavendagen trokken 345.000 bezoekers naar de kotter TX-1 van de familie Vonk, waar VisNed, EMK en VistikhetMaar elkaar goed aanvulden.

Op vrijdag werden diverse basisschoolklassen ontvangen door Willem Ment den Heijer. De drie stands op rij, waar VisNed, ProSea en EMK met publiek in gesprek gingen trokken veel bekijks. Onder meer het netten boeten, de Virtual Reality brillen (samenwerking EMK en Pedro RappĂ©) en het inmiddels bekende stokkenspel deden het goed. Er werden volop gesprekken gevoerd over de zorgen rondom de Brexit en Wind op Zee, en men sprak zijn verontwaardiging uit over het pulsverbod.

Ondanks de zware thema's was de sfeer goed. De spellen, de virtuele inkijk in het vissersleven en de bemensing droegen bij aan een vrolijke sfeer rondom de visserijstand. Hoogtepunt van de Wereldhavendagen was het avondvaren op zaterdagavond. Met een diverse groep van opvarenden werd aan boord van de TX1 meegevaren in de vlootschouw, tussen tallships, rondvaartschepen en 'dansende' pilotschepen. De Klasina-J lag eersterangs voor de vuurwerkshow die erop volgde. Een onvergetenlijke avond voor alle deelnemers.