Nieuw kennisdossier duurzame vissersschepen online

Vistikhetmaar is als online platform de laatste jaren uitgegroeid tot het digitale kennisplatform voor en over de visserij. Onlangs is het dossier 'Duurzame Schepen' gelanceerd. Een thema wat, met oog op de benodigde vloottransitie, evenveel actueel als in beweging is.

Vistikhetmaar wordt beheerd door Stichting ProSea, die in nauw samenwerking met de sector informatie verzamelt, bundelt en toegankelijk maakt. Intussen staan er bijna 15 dossiers online met uiteenlopende relevante onderwerpen, elk dossier is goed voor toegankelijke maar uitgebreide informatie. 

Via het tabblad 'onderwijs' kan iedereen, van (toekomstig) visser tot beleidsmaker uitgebreide informatie over de visserij vinden. Hier zijn ook lespakketten samen te stellen voor educatieve doeleinden, maar ook voor beleidsmakers, adviseurs en betrokkenen kan de informatie van pas komen.

Het nieuwe dossier 'Duurzame schepen' wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de scheepsbouw en worden technische innovaties toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, zoals alternatieve vormen van voortstuwing en scheepsontwerp. 

De website is te vinden op www.vistikhetmaar.nl , vanuit VisNed raden wij iedereen met een interesse in visserij aan om regelmatig een kijkje te nemen!