Stand van zaken Noors boomkorverbod

Van verschillende kanten wordt geprobeerd om Noorwegen te bewegen het besluit om in Noorse wateren het gebruik van de boomkor te verbieden, te laten heroverwegen. Helaas is er nog geen positieve beweging te bespeuren.

In de vorige nieuwsbrief meldde wij al dat de handhaving op het besluit door Noorwegen opgeschort is tot 1 juni.

Op verschillende niveaus vindt overleg plaats over visserijvraagstukken die er met Noorwegen spelen, inclusief het eenzijdig afgekondigde boomkorverbod.

In het Europees Parlement hebben de leden Bert-Jan Ruissen, Peter van Dalen en Jan Huitema schriftelijke vragen gesteld aan Eurocommissaris Sinkevicius.

Hierbij wordt gevraagd welke, eventuele juridische, stappen tegen Noorwegen ondernomen worden en de mogelijkheid te onderzoeken of de Sumwing wel door Noorwegen geaccepteerd kan worden.

De ingediende vragen zijn HIER in te zien.

Noordzeeadviesraad

Tijdens een vorige week gehouden vergadering van de Demersale werkgroep van de Noordzee-adviesraad (NSAC) kwam de ban op de boomkor in de Noorse zone ook aan de orde.

Afgesproken is dat de NSAC een advies gaat schrijven om zich hiertegen teweer te stellen. Uiteraard maakt VisNed onderdeel uit van deze Focusgroep.

Europese Commissie

Op visserijgebied spelen met Noorwegen ook andere zaken zoals de EU-visserij op kabeljauw bij Spitsbergen en de eenzijdige ophoging van het Noorse Makreel-quotum en dan nu het boomkorverbod.

Hierover is op heel hoog niveau van de Europese Commissie met Noorwegen gesproken. Concrete toezeggingen uit  dit overleg zijn nog niet gedeeld. Het leek erop dat Noorwegen bij zijn standpunt blijft. Wordt vervolgd.

Nederland en Belgiƫ hebben de vraag neergelegd of de Nederlandse (en Belgische) boomkorvissers in de Noorse zone een document van de Noorse autoriteiten kunnen ontvangen waarop de Noorse autoriteiten bevestigen dat er een ontheffing of vrijstelling is tot 1 juni op het algemene verbod om daar met de boomkor te kunnen vissen.

Zodra hierop een reactie is informeren wij de leden hierover.

Noorse regelgeving

Kotters die, ongeacht vistuig, naar de Noorse zone willen om daar te vissen, kunnen contact opnemen met het secretariaat van VisNed om de nieuwe Noorse wetgeving in de Engelse taal in ontvangst te nemen. Deze moet aan boord zijn als in de Noorse zone gevist wordt.