Bijeenkomst met Noorse kreeft-vissers

Op 28 september wordt een overleg gepland met de aanvoerders van Noorse kreeft. Aanleiding hiervoor is de toename in het aantal vaartuigen wat op Noorse kreeft vist, ontwikkelingen in de bestanden en visgebieden en marktontwikkelingen. 

 Met betrekking tot de visserij op en aanvoer van Noorse kreeft is het volgende op te merken:

  • Totale Noordzee-TAC is 22.000 ton, het VK heeft 19.200 ton, België en Denemarken elk 1.100 ton, Nederland 600 ton, Frankrijk en Duitsland elk enkele tientallen tonnen.
  • Nederland, Duitsland en Frankrijk zijn in hoge mate afhankelijk van internationale ruilen met name via het VK (hoe gaat dat straks na Brexit?). Deze ruilen gaan tot nu toe vrij gemakkelijk. Nederland vangt minimaal het dubbele, soms zelfs meer dan het dubbele van het eigen quotum.
  • In Nederland wordt het quotum van Noorse kreeft nationaal beheerd met daaraan gekoppeld PO-maatregelen, o.a. maximaal 35 stuks in en een maximale hoeveelheid gepelde kreeft.
  • Afzet in Nederland vindt hoofdzakelijk plaats door middel van afspraken tussen aanvoerder en afnemer met rechtstreekse levering. Daarom zijn er twijfels of de PO-maatregelen wel goed opgevolgd worden.
  • Er zijn op de Noordzee een zestal gebieden die aangemerkt kunnen worden als belangrijk voor het vissen op Noorse kreeft. Er is een bepaalde ruimtelijke spreiding van de internationale vloten over deze gebieden. Nederlandse vaartuigen en NL-vlagkotters vissen hoofdzakelijk in de 2 gebieden Botney Gat – Silver pit en Off Horn’s Reef.
  • In Nederland neemt het aantal vaartuigen dat vist op Noorse kreeft toe, geldt ook voor NL-vlagkotters. In Nederland neemt ook het continue vissen op Noorse kreeft toe, dit geldt ook voor NL-vlagkotters.
  • De vangbare Noorse kreeft wordt “steeds kleiner”, een indicatie dat de visgronden te intensief bevist worden.
  • Afnemers stellen nadere voorwaarden aan de aanvoer van (te kleine) kreeft.

In verband met bovenstaande ontwikkelingen in de visserij op Noorse kreeft hebben de PO’s besloten een overleg te organiseren. Hiervoor worden ook vertegenwoordigers van vlagkotters uitgenodigd.

Dit overleg wordt gehouden:

ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019

Van:   10.00 – 12.00 uur

In:       Vergaderzaal van de Visafslag Hollands Noorden te Den Oever.

Via de PO’s zullen kreeftenvissers ook nog een uitnodiging ontvangen. Deelname aan het overleg behoeft geen nader betoog.