Onduidelijkheid over sluiting gebieden Noorse Zone

In de visserijovereenkomst tussen de Europese Unie en Noorwegen kondigde Noorwegen aan dat met ingang van 1 juli 2021 opnieuw gebieden gesloten zouden worden. Echter tot op heden is officiële publicatie uitgebleven, waardoor sluiting niet van kracht is.

In de visserij-overeenkomst voor 2021, die op 16 maart jongstleden door partijen ondertekend is, heeft Noorwegen vast laten leggen dat met ingang van 1 juli 2021  sluitingen van kracht zouden worden: “The Norwegian Delegation explained that three areas had been closed in the Norwegian Economic Zone from 1 July to 31 December 2020 in order to protect juveniles and small cod. The aim is to continue such closures in 2021.”

Echter, op 1 juli volgde geen aankondiging dat de gebieden ook daadwerkelijk gesloten werden. Navraag bij het Fiskeridirectoraar leverde alleen de volgende korte verklaring op: “The regulation is not in force yet.” De sluiting van de gebieden is dus nog niet aan de orde.

Uiteraard blijft VisNed dit nauwgezet volgen en zodra hierover meer nieuws komt zullen we hierover de betrokken vissers informeren. 

Klik hier voor het kaartje van de 3 gebieden.