BPV belangrijke schakel tussen visserij en politiek

De problematieken waar de kottersector zich voor gesteld weet is complex en bij velen leeft de wens om de sector te helpen. Zo ook bij gemeenten en provincies, verenigd in het Bestuurlijk Platform Visserijgemeenten (BPV). In het recente overleg kwamen o.a. het Noordzeeakkoord en de stikstofproblematiek, Brexit en de aanval op bodemvisserij aan de orde.

Bij het overleg van Wethouders van ‘Cadzand tot aan Delfzijl' sloten ook Kamerleden van CDA en SGP met visserij in hun portefeuille aan, evenals Europarlementariërs van VVD, CDA, ChristenUnie en SGP.

Zij stelden zich voor en spraken hun steun uit voor de sector en boden waar mogelijk hun hulp aan. Zij benadrukten echter dat de visserij wel zelf initiatieven moet nemen en met oplossingsgerichte voorstellen moet doen. Voor die voorstellen kunnen zij dan steun zoeken. Dat wordt in 1-op-1 gesprekken verder uitgewerkt.

Vanuit het Europarlement werd een toelichting gegeven op de beschikbaarheid van gelden uit het van de zogeheten Brexit Adjustment (Aanpassing) Reserve (BAR), waar LNV plannen voor maakt.

Vanuit het secretariaat van het Noordzeeoverleg werd een overzicht gegeven van de stand van zaken. De wens is er nog steeds dat visserij aansluit bij het overleg, er staan drie van de vijftien stoelen aan de overlegtafel klaar. Het overheidsbeleid staat niet stil, het NZO gaat ook zonder de visserij door en leidt tot besluitvorming, zo werd betoogd.

Nog geen reactie

Door de visserijvertegenwoordigers werd aangegeven dat de visserijsector best aan tafel wil komen. Daarbij werd verwezen naar de gezamenlijke brief vanuit de sector die al 2,5 maand bij de minister van LNV en voorzitter van het NZO op het bureau ligt en waarop de sector nog steeds in afwachting is van een reactie.

Op de BPV agenda stonden verder nog de bemanningsproblematiek en meer specifiek de problematiek rond niet-Europese opvarenden en de aanval in Europa op de bodemvisserij. Die laatste is een bedreiging voor met name Nederlandse en Belgische vissers. Afgesproken is om hier de vinger nauwlettend aan de pols te houden.