Scheepvaart Advies Groep vergaderde in Rotterdam

Al tien jaar maakt VisNed deel uit van de Scheepvaart Advies Groep (SAN). Nautische intervisie door 'vakgenoten op zee'. De SAN vergadert twee keer per jaar in Rotterdam aan boord van het voormalig loodsvaartuig “Castor” Alle nautische aspecten van de Noordzee worden daar besproken.

 

De SAN wordt gevormd door vertegenwoordigers van o.a. de haven Rotterdam en de Haven van Amsterdam, Koopvaardij, Loodsen, Kapiteinsvereniging, Rijkswaterstaat, Ministeries, Kustwacht, Watersport en nog veel meer nautische stakeholders. Het is een informeel overleg van gelijkgezinden, wat belangrijke inbreng in formele processen voorbereidt

Nautische veiligheid voorop

De nadruk bij het intervisie proces binnen de SAN ligt op het waarborgen van de nautische veiligheid op de Noordzee. Er zijn steeds meer grote obstakels in de vorm van windparken en de schepen worden steeds groter. Er komen steeds meer schepen en de containervaart gebeurt met immense vaartuigen, waarbij de MSC Zoë niet eens meer in de allergrootste klasse hoort. Dat baart zorgen.

De veiligheidstaken op de Noordzee zullen dus toenemen. Over haar zorgen omtrent veiligheid kwam de Kustwacht recentelijk nog in de publiciteit. Er zullen tenminste 5 grote (en hele dure) hulpvaartuigen ingezet moeten gaan worden om de veiligheid te waarborgen. Vaartuigen die multifunctioneel zijn en die kunnen ingrijpen als het mis gaat. Denk daarbij ook aan de immer groter wordende cruiseschepen die met duizenden opvarenden ook over de drukbevaren Noordzee manoeuvreren.

Ecologische gevolgen uitrol wind op zee

Het zgn. "WOZEP-onderzoek" naar ecologische effecten van de bouw van windparken kwam in de SAN aan de orde, maar er werd afgelopen week ook een aparte sessie over georganiseerd in Scheveningen. Op de pier van Scheveningen werd de laatste stand van zaken van de onderzoeken gedeeld.

De presentaties maakten duidelijk dat de bouw van windparken enorme gevolgen zullen hebben voor de ecologie en dat daarbij nog niet helder is welke (mitigerende) maatregelen te nemen zijn. De ecologische effecten op vis worden nu nog nauwelijks meegenomen. Tijdens de bijeenkomst is door VisNed duidelijk gemaakt dat het onbegrijpelijk is dat dat niet gebeurt.

Effecten van offshore windparken op zee

Luca van Duren (Deltares) maakte in haar presentatie duidelijk dat er erg veel grote gevolgen zullen zijn door de bouw van windmolenparken. Stromingen worden beïnvloed, de temperatuur verandert, de golfhoogte zal lager worden en slibpluimen zullen onder meer ontstaan. Het verdwijnen van slib uit windparken maakt de bodem hard. Hard substraat zal een groot effect hebben op het ecosysteem. Nutriënten zullen bovendien door de windparken verder naar beneden komen. De verspreiding van de nutriënten is daarmee ongewis.

Kortom, hoe de Noordzee zal veranderen is onduidelijk, maar dát de Noordzee grandioos zal veranderen staat vast. VisNed maakt zich hierover grote zorgen, want grootschalige uitrol van windparken zal veel ecologische verstoring veroorzaken, terwijl de gevolgen onbekend zijn. Iedereen heeft de mond vol van 'het voorzorgprincipe' maar niet in dit geval kennelijk.

Werksessie Visserij in Windparken

In het Verenigd Koninkrijk gaan windparken na oplevering open voor alle vormen van visserij. Dat is in Nederland niet het geval, maar zal in de toekomst misschien wel veranderen. Vooralsnog gaan we uit van de status “gesloten voor bodemcontact”. Dat werd ook wel duidelijk tijdens een werksessie over ‘vissen in windparken’ die afgelopen week, los van de SAN, ook in Rotterdam werd georganiseerd. Complexe materie waar nog veel over gesproken en overlegd over zal worden. Het internationale aspect, dat België en Duitsland op een standpunt van ‘harde sluiting’ staan is daarbij ook van belang.