Beter een goede buur dan een verre vriend...

Met je buren ben je het niet altijd over alles eens, maar in gesprek blijven met elkaar is heel belangrijk. Juist daarom heeft VisNed, samen met de PO NVB, een dag lang intensief overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de Belgische en Franse visserijsector.

Maandag 22 oktober werd in Rotterdam vergaderd om een vervolg te geven aan de eerste ontmoeting van 13 juni 2018 in Parijs. Aangezien er op het onderwerp van de puls visserij een groot meningsverschil bestaat, is van tevoren afgesproken hierover (nog) niet te spreken. Dat zou de broze relatie teveel onder druk zetten.

Tijdens het overleg werden de onderzoeksresultaten gepresenteerd van de overlevingskans van verschillende soorten discards als stekelrog, tarbot, griet, tong en schol.

Er is daarnaast gesproken over het visserijmanagement in het Kanaal. Hierbij was de opzet om van beide zijden een eerlijk beeld te krijgen van de visserij-inspanningen in het Kanaal. Hiervoor werd door ons een overzicht gepresenteerd van Nederlandse en Engelse/Belgische (vlag)kotters. Door Frankijk werd gemeld dat daar inmiddels 14 vaartuigen de fly shoot visserij kunnen beoefenen en dat er nog 4 in aanbouw zijn. Binnen Frankrijk wordt ook een discussie gevoerd om het aantal fly shooters te maximeren, hierbij wordt, net als in Nederland, het getal van 24 genoemd.

De aanlandplicht is tijdens dit overleg ook ter sprake gekomen, waarbij de nadruk voornamelijk lag op innovaties op het gebied van selectiviteit. In dit kader werd door ons wel de puls genoemd en werden meerdere ideeën, waaronder het Sepnep-visnet, gepresenteerd als manier om discards te verminderen. 

Een ander belangrijk onderwerp tijdens het overleg was het vormgeven van de toekomstige samenwerking, niet alleen nu maar ook na de Brexit. De vraag is op tafel gelegd hoe en op welke onderwerpen de krachten gebundeld kunnen worden. Gezien de agressieve anti-visserij campagnes van o.a. Bloom heeft VisNed gewezen op het van belang om te werken aan een gezamenlijke communicatiestrategie. De EAPO is voor nu een geschikt platform waarop de samenwerking meer vorm kan worden gegeven. Om hier concreet invulling aan te geven is afgesproken met een gezamenlijke brief te komen binnen EAPO in reactie op het voorstel van de Europese Commissie over TAC's en Quota's. 

Gezien de taalbarrière verloopt het overleg dikwijls traag en moeizaam. Wel merken we dat de wederzijdse bereidheid om te investeren in een goede relatie toeneemt. Het volgende overleg zal worden georganiseerd in België.