Uitkomst Visserijraad quota 2020 geeft positief beeld

Tijdens de Visserijraad in Brussel is in de ochtend van woensdag 18 december overeenstemming bereikt over de visserijmogelijkheden in 2020. Het tongbestand werd dankzij een inkomende sterke jaarklasse fors opgewaardeerd wat een aanzienlijke TAC-verhoging opleverde. Maar voor tarbot/griet werd een flinke korting doorgevoerd.

VisNed houdt al met al positieve gevoelens bij de uitkomst van deze Visserijraad, waar overigens, in verband met allerlei stikstofzaken in Eerste en Tweede Kamer, minister Carola Schouten zich tot haar spijt moest laten vertegenwoordigen door de ambtelijke top. Omdat minister Schouten deze week niet in Brussel aanwezig kon zijn werd vorige week donderdag op LNV een lunchbijeenkomst belegd waar de Visserijraad werd voorbesproken en waar vanuit VisNed indringend aandacht gevraagd werd voor de geassocieerde bestanden en rog.

Korting Tarbot/Griet

In de brief aan de Tweede Kamer werd met geen woord gerept over eventuele actie vanuit Nederland om de korting op tarbot/griet te dempen. VisNed heeft daarop Kamerleden gevraagd om in het Algemeen Overleg ter voorbereiding op de Visserijraad de minister aan te moedigen wel actie te ondernemen ten aanzien van de voorgestelde korting van 27%. Daartoe werd door VVD en CDA een motie ingediend die door een meerderheid van de Kamer ondersteund werd.

Tijdens het bilaterale overleg tussen voorzitterschap, Europese Commissie en lidstaat heeft Nederland met succes de korting bij tarbot/griet naar beneden bij weten te stellen. Tijdens de Raad probeerde de Europese Commissie nog een koppeling aan te brengen tussen een mindere verhoging van de tong-TAC en een kleinere korting bij tarbot-griet. LNV en ook VisNed vinden een dergelijke koppeling nergens op gebaseerd, dit is dan ook afgewezen.

In het definitieve compromisvoorstel is de korting bij tarbot/griet teruggebracht naar -20%. Als we kijken naar de uitputting van dit jaar (staat nu op 53 %) en het gegeven dat we 10% mogen mee nemen naar 2020, moet dat voor volgend jaar voldoende vangstmogelijkheden geven.

Overige soorten

Voor roggen werd mede op aandringen van met name het VK een korting van  4% omgezet in een verhoging met 5%.

Bij zeebaars blijft de gerichte visserij verboden en werd de bijvangst voor de kotters iets verhoogd: 520 kg per 2 maanden met maximaal 5% per reis.

Van belang is ook te melden dat de Wijting-TAC in Het Kanaal gekort is met 44 %. Dit is belangrijk voor de fly shooters die in dit gebied opereren.

De TAC’s voor volgend jaar van de voor Nederland belangrijkste soorten zijn tijdens deze Visserijraad als volgt vastgesteld:

Vissoort:

TAC 2019:

TAC 2020:

Procenten:

Tong*

  12.555 ton

17.545 ton

+ 40 %

Noorse kreeft

22.103 ton

23.002 ton

+ 4 %

Tarbot/Griet

8.122 ton

6.498 ton

- 20 %

Rog

1.654 ton

1.737 ton

+ 5 %

Tongschar

7.874 ton

6.785 ton

- 14 %

* Aangezien door ICES berekend is dat de unwanted catch (discards) in 2020 hoger ligt dan in 2019 wordt het uit te geven tongcontingent met 28 % verhoogd.

Waardering

Zowel bij de EU – Noorwegen onderhadelingen, als ook tijdens deze Visserijraad was er sprake van een goede uitwisseling van informatie en nauwe samenwerking met de ambtelijke dienst van LNV. Door VisNed is hierover waardering uitgesproken en voor het bereikte resultaat hebben wij onze dank overgebracht.