Traject Kottervisie van start

Vorige week is gestart met de gesprekken onder leiding van oud- Directeur Generaal van LNV, Annemie Burger, om te komen tot een voorzet richting het Ministerie van LNV ten behoeve van een op te stellen toekomstvisie op de demersale kottervisserij op de Noordzee. Vanuit LNV is het verzoek gedaan om inbreng te leveren voor een uiteindelijke visie in een samenwerking tussen sector en overheid. Het doel van de uiteindelijke LNV Kottervisie is om kaders en richting te schetsen voor visserijondernemers met oog op toekomstperspectief in een veranderende Noordzee. 

De urgentie om te komen tot een visie is hoog. Het pulsverbod, Brexit, Wind op Zee zetten de ruimtelijke vraagstukken op scherp. In de garnalenvisserij zorgt aanhoudende onbalans in vraag en aanbod ook voor onzekerheid. Er wordt gevraagd om innovatie, maar zonder duidelijkheid over koers weet men niet welke kant het op kan met innovatieve ideeën. 

Het traject om te komen tot een kottervisie is intensief. Gedurende de zomer wordt er gediscussieerd en geschreven aan een voorzet onder leiding van Mevr. Annemie Burger (oud Directeur Generaal Ministerie van LNV), die gebruikt kan worden door LNV als onderbouwing voor de kottervisie.

De komende maanden zullen er regelmatig gesprekken gevoerd worden met onder andere sectorpartijen en ondernemers. Het streven is om in het najaar de voorzet bij LNV neer te kunnen leggen. Snijders: ,,Een hoge ambitie, maar deze is gekoppeld aan een grote urgentie die door zowel overheid als sector wordt gevoeld.’’

Namens VisNed is Sarah Verroen betrokken. Zij is bereikbaar via sverroen@visned.nl.