Overleg over Skagerrak met Denemarken geïntensiveerd

Tijdens een bijeenkomst vorige week op Schiphol tussen de ministeries van visserij en de visserijorganisaties is opnieuw gesproken over de Nederlandse visserijactiviteiten in het Skagerrak. Het blijft een gevoelig onderwerp en het toezicht door de Deense en Nederlandse inspectie wordt aangescherpt.

Vanuit Denemarken werd aangegeven dat in 2019 de Nederlandse activiteiten aanzienlijk zijn toegenomen, met onder andere een verdubbeling van het aantal zeedagen. Hier staat tegenover dat er veel druk uitgeoefend wordt vanuit de kleinschalige vloot maar ook vanuit het Deense parlement om de Nederlandse visserij in Deense wateren in te dammen.

Bij controles is ook een lichte toename van het aantal overtredingen vastgesteld. Dit betrof overtredingen met betrekking tot het logboek, ondermaatse schol en vissen binnen de mijlen. Ten aanzien van de overtredingen hebben we duidelijk verklaard hier geen goed woord voor over te hebben en dat wij onze leden blijven oproepen zich te gedragen als gast in andermans water. Deze oproep herhalen we hier opnieuw.

Over de toename van de activiteiten hebben we vanuit VisNed aangegeven dat dit mede ingegeven is door het Pulsverbod. Ook andere zaken zoals wind op zee en Brexit hebben een bepaalde impact.

Tijdens de Visserijraad in Brussel deze week heeft VisNed ook gesproken met de Deense minister en hem verzekerd dat wij, in samenwerking met de Deense PO,  er alles aan zullen doen om de situatie in het Skagerrak goed te houden, waarbij hij aangaf dit zeer te waarderen.

Samenwerking

Zowel vanuit de Deense visserijorganisatie als ook vanuit VisNed werd gesteld dat dankzij het intensieve gebruik van de Whatsapp-groep de communicatie tussen de Deense en Nederlandse vissers over posities van vistuigen enorm verbeterd is. Er is sinds ons overleg in mei jl. sprake is geweest van twee kleine incidenten die heel snel afgehandeld zijn.

Toezicht

Minister Schouten heeft eerder aan haar Deense collega toegezegd om maatregelen te treffen zodat het toezicht verbeterd kan worden. Er wordt gewerkt aan een meldingssysteem als in het Skagerrak gevist gaat worden met daarbij, net als in de Noorse zone, een registratie van de vangsten per trek. De Denen kennen dit systeem al voor hun eigen vloot. Ook zal de Barend Biesheuvel meer actief worden in het Skagerrak.

Verder voert Denemarken een discussie met de Europese Commissie over de bepaling dat er bij aanlanding, voor transport, weging van de vangst moet plaats vinden. Vanuit VisNed hebben wij het Nederlandse systeem toegelicht met weging aan boord van de kotters.

12 / 4 mijlszone

De vertegenwoordiger van de Deense kleinschalige strandvissers liet op een kaart zien waar deze vissers actief zijn. In tegenstelling tot eerdere aannames blijkt dat ook te zijn op de bestekken buiten de 12-mijlzone waar ook de Nederlandse bokkers actief zien.

Aan de Deense inspectiedienst hebben wij gevraagd om posities hoe ter hoogte van Hirtshals de overgang van 12 naar 4 mijlzone geregeld is.

We kunnen terug zien op een cotructief overleg dat in 2020 een vervolg zal krijgen.