Schademelding kapotte netten MSC Zoe

De MSC Zoe heeft vorige week 281 containers verloren, met name ten Noorden van Terschelling. Er zijn berichten verstuurd via NAVTEX over locaties en veiligheidswaarschuwingen. Als sector zijn we momenteel bezig met de mogelijkheden om schade aan netten te verhalen op de rederij. Er is nu alvast de mogelijkheid om schade te melden, via een schadeformulier.

 

Eventuele schade aan netten en materiaal, die veroorzaakt wordt door contact met de containers kan gemeld worden bij de aangestelde experts vai msczoe@bmtglobal.com. Daarbij dient de exacte positie gemeld te worden waar de schade ontstaan is. Wij vragen u om het beschadigde net te bewaren en foto’s te maken van onder andere het plotterscherm waarop duidelijk is waar de schade ontstaan is. 

Schade melden betekent niet automatisch dat u de schade ook vergoed krijgt of MSC aansprakelijkheid erkent. Het melden is echter wel van belang. U dient hiervoor het formulier “report of damage” in te vullen, en ingescand naar het email adres te sturen.Na de schade melding zal er contact opgenomen worden door de expert teneinde de schade te kunnen opnemen.

Wanneer u containers of andere objecten waarneemt die van de MSC ZOE afkomstig zijn of kunnen zijn, dan wordt u verzocht hiervan direct melding te maken via het genoemde email adres.

Kosten die gekoppeld zijn aan opruimacties vallen niet onder deze schademelding.