Pensioenfonds doet opnieuw onderzoek in kottervisserij

Het Pensioenfonds PGB heeft opnieuw aan veel bedrijven in de Nederlandse kottervisserij een vragenlijst gestuurd om vast te stellen of er door de eigenaar van het visserijbedrijf verplicht moet worden deelgenomen in het Pensioenfonds Zeevisserij. De ondernemingen die deze vragenlijst ontvangen hebben worden verzocht contact op te nemen met het secretariaat van de eigen PO of van VisNed, zodat de vragenlijst juist wordt ingevuld.

 

Zoals vorig jaar al een keer aangegeven is het Pensioenfonds PGB actief in de zeevisserij. De trawlersector kent bijvoorbeeld werkgever-werknemer-verhoudingen en de werkgevers in de pelagische sector nemen ten behoeve van hun bemanningen (werknemers) verplicht deel in het pensioenfonds Zeevisserij.

Het Pensioenfonds heeft van de overheid opdracht gekregen onderzoek te doen of meer ondernemingen, die via registratie in de Kamer van Koophandel aangeven een zeevisserij-bedrijf te exploiteren, verplicht zijn deel nemen in het pensioenfonds.

In de Kottersector kennen we GEEN werkgever-werknemer-verhoudingen maar worden de visserijactiviteiten uitgevoerd in een maatschapsovereenkomst die de eigenaar van het vaartuig en de opvarenden schriftelijk met elkaar aangaan.

Hierdoor zijn de maten in de maatschap fiscaal gezien kleine zelfstandigen. De eigenaar van het schip brengt het vaartuig in de maatschap in en de bemanningsleden hun “kennis en vlijt”. Inkomsten van de maten via het deelloon zijn afhankelijk van de resultaten die in de maatschap gerealiseerd worden.

Het pensioenfonds PGB heeft een nieuwe vragenlijst verspreid onder bedrijven in de Kottervisserij en het is belangrijk dat de vragen correct worden beantwoord. Daartoe kan contact met het secretariaat van de eigen PO dan wel het VisNed-secretariaat ( T: 0527 – 684141 of E: gmeun@visned.nl  ) waarbij dan geassisteerd wordt bij het invullen van de enquête.