Onduidelijkheid over regelgeving boomkorlengte

Bij de overgang van regelgeving uit de oude Europese verordening Technische Maatregelen naar de nieuwe zijn een aantal zaken niet goed gegaan. Zo zijn bepaalde elementen niet duidelijk geformuleerd. Eén bepaling gaat over de maximale lengte van de boomkor, hierover is nu discussie.

Als capaciteitsbeperkende maatregel is eind jaren '80 in Nederland voor het eerst de bepaling toegepast dat een boomkortuig maximaal 24 meter (2 x 12 meter) lang mag zijn, kort daarop is dit overgenomen door Europa. 

Bij de overgang van de Europese verordening Technische Maatregelen uit 1998 naar de nieuwe in 2019, is naast een vereenvoudiging van de regels ook afgesproken dat er geen wijzigingen in maaswijdtebepalingen en andere voorschriften doorgevoerd zouden worden.

Regeling geschrapt

Het was dan ook verrassend toen vorig jaar bleek dat de maximumlengte van 24 meter voor de boomkor niet in de nieuwe verordening opgenomen was. Temeer daar hierover geen enkele discussie gevoerd werd en er ook geen enkele aanleiding was om te veronderstellen dat deze bepaling geschrapt zou worden. 

Voor Nederlandse vissers veranderde de situatie niet, omdat de maximale boomkorlengte ook vastgelegd is in de nationale regeling Reglement zee- en kustvisserij. Dat geldt niet voor alle landen, zoals het VK, waardoor het voor Engelse bokkers mogelijk werd om met langere tuigen te gaan vissen.

VisNed heeft meerdere keren navraag gedaan en tijdens de laatste vergadering Uitvoeringsagenda aanlandplicht, werd door het ministerie van LNV aangegeven dat volgens de Europese Commissie er geen sprake zou zijn van een foutje.

Het is daarmee niet vanzelfsprekend dat de regeling betreffende de maximumlengte van de boomkor alsnog opgenomen wordt in de sinds 2019 geldige EG-Vo. Technische Maatregelen.

Gelijk speelveld

Naar aanleiding van deze informatie heeft VisNed aangedrongen op een nieuw overleg om hierover van gedachten te wisselen en een standpunt/besluit te heroverwegen. Voor VisNed is het van groot belang dat er op de visgronden sprake is van een internationaal Level Playing Field (gelijk speelveld) ongeacht welke lengte er wordt toegepast.

Dit betekent voor iedereen, zeker in EU-wateren maximaal 24 meter of, als de EU definitief de 2 x 12 meter niet meer verplicht, ook voor Nederlandse vissers de mogelijkheid om langere tuigen te gebruiken. Binnenkort spreken LNV en visserijbestuurders hierover verder.