Duitse Visserijdag in Emden

De Duitse Visserijorganisatie bestond vorig jaar 150 jaar en dat zou groots gevierd worden in Berlijn. Door COVID-19 was dat onmogelijk. De 151e verjaardag werd vorige week op een bescheiden manier gevierd in Emden. Geen versierde schepen, geen publieksevenement, maar wel een aantal bijeenkomsten en besprekingen waar ook overlegd werd tussen Duitse en Nederlandse sectorgenoten.

Naast vertegenwoordigers van VisNed en RVZ, waren ook vertegenwoordigers van Nederlandse visserijbedrijven onder Duitse vlag naar Emden gekomen.

Het was goed om samen te spreken over de effecten van het EU visserijbeleid. Aanlandplicht, Brexit, Natura 2000, Green Deal, Fit for 55, CCTV, Controlevoorschriften, kortom alle lopende beleidsthema’s kwamen voorbij.

Het overleg met de vertegenwoordigers van het Duitse Ministerie en met de mensen van de Duitse versie van RVO en NVWA is altijd meer dan nuttig. Vooral om te vergelijken hoe zij regels en regelingen interpreteren.

Het wetenschappelijk adviescomité van de Duitse Visserijorganisatie organiseerde een seminar over de biodiversiteitsregelingen. Een bijna ongrijpbaar, maar steeds belangrijker wordend aandachtsgebied. Veranderingen in natuurlijke omstandigheden, niet in het minst de stijging van de temperatuur van het zeewater, hebben grote invloed op de kenmerken van de biodiversiteit.

Tegelijk is er bij beleidsmakers een bijna automatische reactie richting beperking van visserij als het om maatregelen gaat. De in de lezingen gepresenteerde informatie leverde een genuanceerd beeld op, wat hopelijk meegenomen wordt in de te maken beleidskeuzes.