EU Biodiversiteitstrategie met oogkleppen op

Na de Europese Green Deal werd recentelijk de “Farm to Fork strategie” gepresenteerd, die gaat over duurzaam voedsel. Vorige week kwam daar de Biodiversiteitstrategie bij. De vergroening in Europese kringen neemt hard toe, en heeft geen oog voor bereikte resultaten. De Europese Biodiversiteitstrategie bevat weer meer beperkingen voor de visserij, zoals de ambitie 30% mariene wateren te beschermen en de aanscherping van regels rond de impact van visserij op het ecosysteem.

Hoewel we duurzaamheid zouden moeten zien als balans tussen People, Planet en Profit, heeft de Europese Commissie weinig oog voor People en Profit en ligt de druk op groen, ten koste van alles. Op deze manier blijft er weinig over van mogelijk draagvlak onder degenen die straks het échte werk moeten doen, de boeren en vissers.

Ook zien we in deze strategie dat wederom de bodemvisserij onder de loep ligt, men lijkt niet te begrijpen dat je zonder bodemvisserij geen bodemvis vangt, terwijl dat de primaire doelsoorten zijn voor verschillende lidstaten, waaronder Nederland.

Impactstudie ontbreekt

Je zou mogen verwachten dat er, daar het beleid betreft wat raakt aan voedsel en economie, breder gekeken wordt dan alleen de natuurdoelstellingen. Er is echter geen impact studie gedaan naar de economische gevolgen van deze maatregelen en of het überhaupt wel ecologische winst oplevert.

Welk probleem proberen we waar op te lossen? De visbestanden in de Noordzee staan er uitstekend voor, waar zou een uitbreiding van beschermd gebied toe leiden, behalve dan een aderlating voor visserijgemeenschappen en een mogelijke klap voor het voedselsysteem? 

Reactie visserijorganisaties

Europêche en EAPO hebben meteen een stevig tegengeluid laten horen. Deze behandeling van de visserij door de Europese Commissie is onaanvaardbaar. De visserij wordt weer gekort en benadeeld, terwijl de sector tracht de Europese markten van duurzaam voedsel te voorzien, een enorme verduurzamingsslag door heeft gemaakt en te maken heeft met natuurlijke schommelingen, zoals klimaatverandering (wat uiteraard ook impact heeft op het voorkomen van soorten).

Daar hoort het gezamenlijk opzoeken van verbeterpunten en oplossingen bij, niet een set voorstellen die als een pak slaag worden uitgedeeld, zonder oog voor economische gevolgen. 

Deze aanpak van de Europese Commissie zal de komende tijd in de Haagse en Brusselse politiek veel aandacht krijgen. VisNed zal in die discussie het belang van de visserij nadrukkelijk laten horen.