Nieuwjaarsgroet van de voorzitter

Geachte lezers, beste collega-vissers en vertegenwoordigers,

Allereerst wil ik iedereen het allerbeste en een goede gezondheid wensen voor het nieuwe jaar. De jaarwisseling is altijd een periode waarin je nog eens terugkijkt, maar ook nadenkt over het jaar wat voor ons ligt en wat we daar kunnen verwachten. 

Al met al bevindt de aanvoersector zich al enige tijd in een lastige periode, waarin het tot nu misschien nog best redelijk gegaan is. Vooruit kijkend is het echter zoeken naar mogelijkheden om te kunnen blijven ondernemen.

Wel komt er in 2020 als het goed is meer duidelijkheid voor de ondernemer. Duidelijkheid over de Brexit en over lopende processen zoals het proces rondom het Noordzeeakkoord en de Kottervisie.

De maatschappij verandert en de maatschappij verlangt van ons ook verandering, maar verandering vraagt wel om een richting; koers. De koers die was uitgezet met convenanten, innovatie en verduurzaming, heeft ons niet de ruimte gegeven die we ervan verwacht hadden. 

We kunnen niet weer een traject in, waarin samenwerking wordt gevraagd, maar de randvoorwaarden van vertrouwen en perspectief ontbreken. We moeten op zoek naar een nieuwe balans en vragen daarbij om duidelijkheid en transparantie van de overheid, van NGO’s, maar ook van elkaar.

Ik roep dan ook iedereen op om vanuit de gezamenlijkheid te werken aan een gezonde sector, omdat individueel belang alleen voor de korte termijn een voordeel oplevert.

We moeten als bestuurders het algemene belang dienen. In één-op-één gesprekken snappen we allemaal dat we als organisaties niet kunnen gaan voor de korte termijn belangen van een individueel bedrijf, maar in de praktijk is het toch even slikken als het algemene belang op de korte termijn frustratie oplevert. 

Het algemene belang dienen kan alleen als we samen met elkaar vaststellen wat dat belang is en hoe we daar als sector willen komen, waarbij we ons niet laten afleiden door hobbels op de weg.

De samenwerking die we als VisNed hebben, waarbij we met vijf PO’s samen werken aan een duidelijke koers, die koesteren we en dat biedt perspectief. Hoe we ons als sector verhouden tot de buitenwereld, bepalen we met zijn allen. Laten we ons daar in 2020 hard voor blijven maken; voor het samen een koers uitzetten en daarmee het behouden van de ruimte om te kunnen ondernemen.

Een goede visserij en vooral een behouden vaart.

Maarten Drijver

8834 94be 20200109 08janth 1