Weinig voortgang in overleg over invulling beheerplannen

De Europese Unie en Noorwegen waren deze week in Londen bijeen om te praten over het toekomstig beheer van een aantal belangrijke visbestanden in de Noordzee. Het werd al snel duidelijk dat er geen conclusies getrokken konden worden en deze onderhandelingsronde leverde weinig voortgang op. In september staat een volgende bijeenkomst gepland, het is van belang dat er dan wel knopen doorgehakt worden.

Vorig jaar heeft de Europese Unie een meerjaren beheerplan voor de belangrijkste demersale bestanden op de Noordzee vastgesteld, maar om dit Noordzee-breed te kunnen toepassen dient er overeenstemming te komen met Noorwegen. Hetzelfde geldt voor een aantal pelagische bestanden waarvan revisie van het beheer nodig is.

Deze week was er met name aandacht voor kabeljauw, wijting, koolvis en haring. Op tafel lag een uitgebreid document van ICES waarbij voor genoemde soorten verschillende scenario’s uitgewerkt waren. Na de presentatie van de vertegenwoordiger van ICES waren er nog veel vragen en ontbrak er ook van bepaalde visbestanden informatie. Daarmee kwam de vraag op tafel of er per bestand onderhandeld en besloten moest worden of dat er sprake moest zijn van een alles omvattende aanpak. Binnen de EU en ook Noorwegen denkt men daarover niet hetzelfde.

Met name over kabeljauw en haring werd intensief gesproken. De geruchten over een heel negatief ICES-advies over kabeljauw worden steeds hardnekkiger waarbij zelfs een nul-TAC-advies van ICES tot de mogelijkheden behoort. Dat zou natuurlijk een doemscenario zijn en het is van belang om voor de jaarlijkse onderhandelingen over de vaststelling van de TAC’s de nieuwe management strategieën vast te stellen om een 0-TAC te voorkomen. Noorwegen had vragen over het verdwijnen van ondermaatse kabeljauw en vindt ook dat er flankerende maatregelen moeten komen voor extra bescherming.

Uiteindelijk werd afgesproken om in september verder te praten. Voor die tijd komen de ICES-adviezen uit en zullen er ook een aantal technische bijeenkomsten plaats vinden met experts en wetenschappers om voortgang in het proces te boeken. Dit is ook in het belang van Brexit, immers indien deze per 1 oktober as. doorgang vindt en de EU en Noorwegen hebben nog geen knopen doorgehakt, ontstaat weer een nieuwe situatie met een 3e partij aan de onderhandelingstafel.

Nieuwe onderhandelaar

De EU-delegatie staat onder leiding van een nieuwe onderhandelaar. Fabrizio Donatella heeft Jacques Verborgh opgevolgd. Donatella gaf aan een open relatie van de Europese visindustrie te willen onderhouden en elkaar ook van feedback te voorzien. Dit werd zeker tijdens deze onderhandelingen goed ingezet met 3 uitgebreide consultaties van de Europese Commissie met de aanwezigen sectorvertegenwoordigers. Donatella gaf ook aan dat hij meer proactief wil opereren om zodoende meer de lead te nemen in plaats van Noorwegen.