Vistikhetmaar lanceert dossier vissenwelzijn

Dierwelzijn is een bekend fenomeen in de dierhouderij, maar... visserij is geen dierhouderij. Je draagt geen zorg voor de levenskwaliteit van de vis want die zwemt 99,9% van zijn leven vrij rond. Dat betekent niet dat je aandacht moet hebben voor de manier waarop je met vis om gaat. Hebben vissen pijn? De meningen zijn verdeeld. Vistikhetmaar lanceert een uitgebreid dossier met diverse invalshoeken, onderzoeken en discussies.

Welzijn is een terugkerend thema in de politiek, hoewel met name gericht op veehouderij. Wie voor een dier zorgt moet dat goed doen, dat geldt voor zowel huisdieren als vee en bijvoorbeeld kweekvis.

Maar of je in de visserij van welzijn moet spreken is onderwerp van discussie. Het is niet duidelijk of vissen pijn ervaren, wel dat ze stress symptomen laten zien. Dat is ook logisch want een vis uit het water is... nouja, niet zo gelukkig als een vis in het water. 

Vistikhetmaar heeft genuanceerd en grondig de verschillende wetenschappelijke inzichten, ontwikkelingen en het debat in kaart gebracht. Zie voor meer informatie het Dossier Vissenwelzijn op het online platform.