Tweede Kamer vergadert 3 uur lang over visserij

Afgelopen dinsdag vergaderde de Tweede Kamer drie uur lang over de visserij. De Kamerleden waren vooraf uitgebreid geïnformeerd door VisNed over aanlandplicht, wind op zee, technische maatregelen, Fishing for Litter en het voorstel van de Europese Commissie voor de nieuwe richtlijn voor Havenontvangstinstallaties. Puls domineerde het overleg. Negatieve berichtgeving van de NOS gaf daar zeker een impuls aan. Een aantal Kamerleden gebruikte (toch wel enigszins opportunistisch) deze berichtgeving voor een frontale aanval op minister Schouten.

Puls: Stemmingmakende berichtgeving omarmd door enkele Kamerleden
In het weekeinde voor het Algemeen Overleg (AO) kwam de NOS met een reportage over het pulsdossier en de vermeende onregelmatigheden die daarmee verbonden zouden zijn. Afgelopen weken sprak VisNed uitgebreid met de betreffende journalist. Hij wilde het naadje van de kous weten over de vergunningverlening en de onderzoeken. Dat vertelden wij tot in detail. Aan boord van de TX 1 deed Cor Vonk zijn verhaal over het pulsonderzoek.

Van alle beschikbare informatie maakte de NOS uiteindelijk een sensationeel bericht. Gebaseerd op hun interpretatie van de afspraken tussen Brussel en Den Haag over pulsonderzoek. Het optuigen van het onderzoek had inderdaad sneller gemoeten. Daar hebben we als sector ook om gevraagd en aan meegewerkt.

Maar wij gaan niet over onderzoeksprogramma's, wij kunnen er niets aan doen dat onderzoek lang duurt, dat inkoopprocessen bij de overheid heel langzaam gaan, dat EVF-accountants barrières opwerpen tegen een kordate aanpak, dat kabinetten in de jaren rond 2010 te maken hadden met enorme bezuinigingen; dat je inmiddels dierproefvergunningen nodig hebt voor onderzoek en dat het lang duurt voor je die krijgt; dat de regeling van Europese financieringen veranderde en voor een vacuüm in de financiering zorgde en ga zo maar door.

Negatieve berichtgeving die koren op de molen van Fransen is, die het woord ‘bedrog’ meteen voor in de mond hebben. En een aantal Kamerleden gebruikte (toch wel enigszins opportunistisch) deze berichtgeving voor een frontale aanval op minister Schouten.

Iedereen ziet aanlandplicht vastlopen, maar uitweg lijkt lastig
In het AO brachten diverse Kamerleden ook de dreigende vastloper bij de implementatie van de aanlandplicht per 1 januari 2019 nadrukkelijk onder de aandacht van de minister. Heel specifiek werd ook de situatie rond de garnalenvisserij genoemd. De minister erkende de ingewikkelde situatie. Zij vertelde de Kamer dat ze medio april een Bestuurlijk Overleg (BO) met de sector heeft.

Zij vertelde ook alles in het werk te stellen om de dreigende chaos te voorkomen. Door in het overleg met de lidstaten rondom de Noordzee, de zogenaamde ”Scheveningengroep” voorstellen te doen voor het maken van werkbare discardsplannen. Zij erkende de enerzijds lastige situatie rond de overleving van schol, waar een pakket aan maatregelen nodig lijkt en de heel hoopvolle resultaten van de overlevingsproeven voor tong en rog. Dat biedt aanknopingspunten voor een werkbaar discardsplan.

Ook voor de garnalenvisserij ziet de minister lichtpunten in de vorm van deminimis bepalingen en andere uitzonderingsmogelijkheden die de regeling biedt.

IJsselmeer: heel veel inspanning voor minuscule deelsector
VisNed heeft geen betrokkenheid bij de visserij op het IJsselmeer. Toch was die visserij prominent onderdeel van de beraadslagingen. Wat daarbij overduidelijk wordt is dat het zeer lastig is om als sector in gezamenlijkheid goede plannen te maken en dat de uitvoering van die plannen kennelijk behoorlijk gedwarsboomd kunnen worden door een kleine groep vissers. De term ‘de goeden moeten onder de kwaden lijden’ viel veelvuldig.

Dat geeft ons te denken, want ook in de kottervisserij moeten we nog heel wat zaken zelf regelen. En dat ook hier zomaar sprake kan zijn van ‘goeden die lijden onder kwaden’ is helemaal niet ondenkbeeldig.