Vissen in Noordelijke wateren

Steeds meer Nederlandse kotters maken zich op om in het Skagerrak of in de Noorse zone te gaan vissen. Voor het vissen in beide gebieden gelden aanvullende regels. Vandaar dat melding van de kotter aan de PO van groot belang is wanneer in de Noorse zone of Skagerrak gevist gaat worden.

Voor het vissen in de Noorse zone moeten kotters groter dan 200 GT een vergunning aan boord hebben. Schepen kleiner dan 200 GT moeten op de lijst staan van vaartuigen die gerechtigd zijn om in de Noorse zone te vissen. Aanvragen kunnen ingediend worden via Jurie Romkes van het VisNed-secretariaat. Email: jromkes@visned.nl

Voor meldingen en het registreren in het E-logboek gelden aanvullende regels dus is het van belang om hierover tijdig contact te hebben met de softwareleveranciers van het logboek. Ook moet men de Noorse visserijwetgeving in het Engels aan boord hebben. Hiervoor kan eveneens contact opgenomen worden met Jurie Romkes.

Voor het vissen in het Skagerrak moet toestemming via de eigen PO verkregen worden. De PO geeft ook aan hoeveel kilogram schol, tong en kabeljauw een lid mag aanvoeren. Voor het vissen in het Skagerrak geldt net als ten noorden van de 56 gr. NB een maaswijdte van 120 mm. Ook gelden voor het lossen in een Deense haven aanvullende bepalingen, zowel op het gebied van vangstmeldingen als douane faciliteiten. Ook hierover kan informatie ingewonnen worden bij het secretariaat van VisNed of de eigen PO.

“Om de noord” zijn ook veel staandwant-vissers actief. Met de Deense PO hebben we afspraken gemaakt over het uitwisselen van visserij-activiteiten zodat we het aantal incidenten tot een minimum beperken. Voor het doorgeven van posities van netten en andere informatie bestaat sinds vorig jaar een Whatsapp-groep. Het is voor elke noord-visser van belang hierin deel te nemen zodat de visserij zonder strubbelingen verloopt.