Ruimen opgeviste explosieven blijft aandacht vragen

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Nederlands bevrijd werd van haar bezetters, maar dagelijks maakt de Marine nog bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk. Belangrijk werk, want ook na al die tijd zijn deze bommen een gevaar voor zij die op zee werken. Dit geldt zeker voor vissers, die met pech tijdens hun werk een bom naar boven halen, zoals vorige week de HD-42.

Afgelopen dinsdag ontvingen wij vanuit het Marine hoofdkwartier een mail met daarin de mededeling dat “Zr Ms Urk in de voorbije twee weken 9 contacten van de lijst heeft weggewerkt.” Met andere woorden: 9 gemelde explosieven tot ontploffing heeft gebracht. Volgens opgave resteren nu nog 4 contacten op het Nederlands en Belgische plat.

Meer explosieven opgevist door noodgedwongen omschakeling naar boomkor

Begin dit jaar heeft VisNed samen met Dirk Pijl van DE Maritime een gesprek gehad met de Kustwacht en Koninklijke Marine. Door het noodgedwongen overschakelen van puls naar traditionele boomkor, neemt het aantal meldingen van opgeviste explosieven weer toe.

Ook werd er een achterstand in het aantal ruimingen geconstateerd, welke niet door onwil van de Marine ontstaan was, maar te maken heeft met een capaciteitsprobleem.

Tijdens dit gesprek is opgemerkt dat de communicatie over meldingen en ruimingen verbeterd kon worden. Sindsdien is hiervan ook sprake, zodat meldingen niet onnodig lang in de plotter blijven staan.

Dirk Pijl en VisNed krijgen vanuit het Kustwachtcentrum meldingen over de stand van zaken met betrekking tot de ruimingen van gemelde explosieven.

Meldingen centraal doen

Het blijft van groot belang dat in netten geraakte explosieven voorzien van een daartoe beschikbaar gesteld boeitje gemeld worden bij de Kustwacht, zodat de opruiming in gang kan worden gezet.

Met oog op de actualiteit, willen wij graag nogmaals de procedure bij u onder de aandacht brengen.

U dient een melding van een opgevist explosief te doen via email aan: CCC@kustwacht.nl, met daarin de volgende informatie:

  • scheepsnaam, visserijmerk en radio roepnaam
  • geografische positie van opvissen of van de plaats waar het explosief is teruggeworpen. In het laatste geval ook de waterdiepte vermelden.
  • zo duidelijk mogelijke beschrijving van het explosief (te denken valt aan vorm, afmeting en eventuele kenmerken of bijzonderheden)
  • indien mogelijk de melding voorzien van een digitale foto
  • getroffen maatregelen
  • bevindt het explosief zich boven water (aan dek) of onder water (teruggeworpen)
  • eventueel voorgenomen aanloophaven en verwachte tijd van aankomst op de rede aldaar.

Sonarboeien

Er wordt met klem geadviseerd altijd gebruik te maken van een sonarboei bij het terug overboord zetten van explosieven. Vissers wordt aangeraden te checken of deze boeien aan boord zijn en anders kunnen zij hiervoor terecht bij de verschillende Visserij Coöperaties die deze verstrekt krijgen van Defensie.

We verzoeken vissers dan ook om altijd een melding te doen en zo veel mogelijk de hierboven beschreven werkwijze te volgen zodat Kustwacht en Marine zo efficiënt mogelijk kunnen reageren. 

De Kustwachtbrochure voor opgeviste explosieven is hier te zien en te downloaden, hierin staat ook meer informatie over de bijdrageregeling voor opgeviste explosieven.

De explosievenkaart voor het herkennen van explosieven is hier te vinden.