Recordaantal vergaderingen NWWAC

De Adviesraad voor de Noordwestelijke wateren (NWWAC) hield de afgelopen weken onder leiding van voorzitter Emiel Brouckaert meerdere vergaderingen waaronder afgelopen vrijdag die van het Uitvoerend Comité en de algemene jaarvergadering. De opsomming van werkzaamheden liet een indrukwekkend overzicht zien.

Normaal vinden de septembervergaderingen in de statutaire zetel van de NWWAC plaats, Dublin. Maar door de nog steeds geldende reisbeperkingen werden de vergaderingen net als vorig jaar digitaal gehouden. 

Ondanks of juist dankzij de reisbeperkingen, maar ook als gevolg van de enorme impact van de Brexit op het werk van deze Adviesraad bleek uit een rapportages van de werkzaamheden van het afgelopen jaar dat er maar liefst meer dan 70 vergaderingen gehouden zijn.

Naast het Uitvoerend comité, de werkgroepen voor de verschillende visgebieden zijn inmiddels zo’n 15 Focusgroepen actief voor een scala van specifieke vraagstukken, zoals de aanlandplicht, Brexit, Controle-aangelegenheden, klimaatverandering, beheer van diverse stocks etc.

Uiteindelijk heeft al dat werk vanuit de NWWAC geleid tot meer dan 30 adviezen / notities aan de Europese commissie, de groep van lidstaten en diverse andere instanties.

Overleg met nieuwe director Fisheries

In het Uitvoerend comité werd uitgebreid van gedachten gewisseld met de nieuwe director Fisheries Policy Atlantic waters, waaronder de Noordzee en westelijke wateren, Fabrizio Donatella. Hij is bekend als head of delegation namens de Europese Unie bij de jaarlijkse onderhandelingen met Noorwegen en sinds dit jaar met het VK. 

Sinds Brexit zijn deze onderhandelingen complexer geworden en vinden plaats onder een nieuw gesternte waarbij de EU niet altijd de leidende rol kan blijven vervullen.

De beschikbare tijd voor de onderhandelingen is beperkt terwijl de overlegstructuren uitgebreider en ingewikkelder zijn geworden. Ook het belang van de Visserijraad in december is duidelijk anders komen te liggen.

Eigenlijk moeten de onderhandelingen aan de verschillende tafels voor half december afgerond zijn om tijdig de vangstmogelijkheden voor het nieuwe jaar bekend te kunnen maken. Steeds aan de slag moeten moet voorlopige quota, zoals dit jaar het geval was, is geen houdbare situatie.

Evaluatie Visserijbeleid

Eind volgend jaar loopt de tienjaarlijkse termijn van het huidige Gemeenschappelijke Visserijbeleid af. Per 1 januari 2013 begon deze te lopen met o.a. de introductie van de aanlandplicht. Inmiddels is duidelijk geworden dat er bij de Europese Commissie, Europees parlement en lidstaten heel weinig ambitie is om een het huidige visserijbeleid te herzien. Er komt alleen een evaluatiemoment.

Kennelijk zijn de politici en beleidsmakers heel tevreden hoe het nu gaat terwijl iedereen weet dat de aanlandplicht enigszins werkbaar is dankzij de reeks van uitzonderingen en vrijstellingen.

Terugtrekken NGO’s

Net als in de Noordzee Adviesraad (NSAC) zien we een afname van het aantal NGO’s dat participeert in de adviesraden. Dat komt niet doordat het aantal NGO’s afneemt, integendeel.

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het opzeggen van het lidmaatschap door NGO’s deels te maken heeft met het niet langer willen conformeren aan uitgebrachte adviezen maar meer de activistische benadering van alternatieve beïnvloedings-strategieën toe te passen. Het maakt het werk van de Adviesraden er niet gemakkelijker op.