Deze maand terugbetaling NVWA-facturen

De NVWA heeft via onze advocaten van Wybenga Rotterdam laten weten dat op korte termijn terugbetaling van de facturen controle voedselveiligheid zal plaats vinden.

In een bezwaarprocedure heeft VisNed voor haar leden met succes restitutie van onterecht opgelegde heffingen voor controles op voedselveiligheid verse vis afgedwongen. Hierbij gaat het over de jaren 2016 – 2019 in totaal om 560 facturen.

Eind april ontvangen de leden een informatieve brief van de financiële afdeling van de NVWA waarin staat vermeld op welke wijze de terugbetaling zal geschieden.