Waarnemers weer welkom op de Tridens

Vorige week kreeg VisNed van Wageningen Marine Research (WMR) bericht dat het dit jaar weer mogelijk is dat waarnemers uit de visserij meevaren tijdens de BTS-survey. Belangstellenden worden opgeroepen zich zo spoedig mogelijk te melden.

In verband met COVID-19 restricties was het vorig jaar niet mogelijk dat waarnemers met het onderzoeksvaartuig Tridens mee voeren. VisNed en WMR hechten grote waarde aan de inbreng van de praktische visserman tijdens deze bemonstering van de platvisbestanden. Wij nodigen graag belangstellende vissers uit zich te melden.

In verband met COVID-19 is er één groot verschil ten opzichte van voorgaande jaren: de overweekse reizen worden als non-stop reizen uitgevoerd, dus zonder mogelijkheid tot af- of opstappen in het weekend. Dat betekent dat de schema’s er als volgt uitzien, voor de reizen in de zuidoostelijke Noordzee (zonder schotje, onder 1) en de reizen in de centrale en westelijke Noordzee (met schotje, onder 2):

  1. 2 tot en met 20 augustus (week 31 t/m 33)

De eerste reis is een weekreis, de tweede reis een overweekse.

  • Reisplan weekreis: Vertrek op maandag 2 augustus om 10.00 uur uit Scheveningen, binnenkomst op vrijdag 6 augustus, binnenkomst uiterlijk vrijdag 12.00 in Scheveningen of een andere Nederlandse haven.
  • Reisplan overweekse reis: Vertrek op 9 augustus om 10.00 uur uit Scheveningen of een andere Nederlandse haven. Geen weekend-break, in overleg tussen gezagvoerder en reisleider mogelijkheid voor rustmoment op zee. Binnenkomst donderdag 19 augustus uiterlijk 09.00 in Scheveningen.
  1. 23 augustus tot en met 17 september (week 34 t/m 37)

Dit zijn twee overweekse reizen. In verband met corona-maatregelen zal de overweekse reis in één stuk worden uitgevoerd.

  • Reisplan overweekse reis week 34/35: vertrek op maandag 23 augustus om 10.00 vanuit Scheveningen of een andere Nederlandse haven. Geen weekend-break, in overleg tussen gezagvoerder en reisleider mogelijkheid voor rustmoment op zee. Binnenkomst op donderdag 2 september, uiterlijk om 09.00 uur in Scheveningen of een andere Nederlands haven.
  • Reisplan overweekse reis week 36/37: vertrek op maandag 6 september om 10.00 vanuit Scheveningen of een andere Nederlandse haven. Geen weekend-break, in overleg tussen gezagvoerder en reisleider mogelijkheid voor rustmoment op zee. Binnenkomst op donderdag 16 september, uiterlijk om 09.00 uur in Scheveningen.

Gezien het vaarschema, is het wenselijk dat tijdens week 31 – 33 vissers die bekend zijn met de Noordzeekustzone aanmonsteren. Tijdens week 34 en 35 gaat het om vissers die bekend zijn met de centrale en noordelijke bestekken. En tijdens week 36 en 37 vissers die meer centraal en zuidelijk bekend zijn.

Belangstellende vissers graag zo spoedig mogelijk melden bij Geert Meun: gmeun@visned.nl